FIKK AVVIST FANGSTEN: Tråleren «Saami» fikk avvist over 160 tonn torsk, hyse og sei i grensekontrollen i Kirkenes.

Tråler ble nektet å levere 163 000 kilo fisk

Fryst torsk, hyse og sei verdt millioner holdt ikke lav nok temperatur. Den dårlig fryste fisken ble avdekket i en tilfeldig kontroll av fartøyet, ble derfor avvist av Mattilsynet.

Publisert Sist oppdatert

Den russiske tråleren «Saami» ankom Kirkenes med 535 tonn fryst fisk. Mattilsynet gjennomførte en EU/EØS grensekontroll av fangsten 22. mars. Konklusjonen ble at nesten 163 tonn ble avvist.

I rapporten fra tilsynet skriver Mattilsynet: Ved kontroll av kjernetemperatur i produktene ble det avdekket for høye temperaturer på flere enheter i varepartiet. Totalt er 162.732,00 kg og 5803 enheter med torsk, hyse og sei avvist. Fisken var produsert på forskjellige datoer. Følgende temperaturer over kravet på -18 °C ble målt: -16,5, -14,5, -12,9, -17,0, -15,0, -16,0, -14,6 -17,1 og -17,2 °C.

I strid med temperaturkravene

Dette er i strid med temperaturkravene til innfrysing som stilles i Forskrift om dypfryste næringsmidler § 5 bestemmelser om temperatur og Forordning 853/2004 vedlegg III, avsnitt VIII, kapittel VIII, transport av fiskerivarer. Dypfryste næringsmidler skal etter termisk stabilisering hele tiden oppbevares slik at temperaturen er -18 °C eller kaldere i hele næringsmidlet.

Mangel full merking

Det ble også avdekket manglende eller mangelfull merking er i strid med kravene til merking som stilles i henhold til §§ 29, 30, 31, 32, 33 og 35 i Forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer FOR-2013-06-28-844. Varene skal være merket med varebetegnelse og fiskeart, nettovekt, temperaturkrav under transport og lagring, dato for første gangs innfrysing angitt som dag, måned og år, norsk eller engelsk språk, fangstområdet, produksjonsmetode, produsentens godkjenningsnummer og opprinnelsesland.

Opplysningene skal være merket på pakningen eller på etikett festet til pakningen. Når varepartiet fremstilles for import med for høye temperaturer og manglende merking utgjør dette et regelbrudd.

Alvorlig regelbrudd

I rapporten skriver Matilsynet/Grensekontroll Kirkenes Havn at de vurderer regelbruddet som svært alvorlig for mattryggheten. Vi mener at tiltaket (avvisning. Red. merknad) er nødvendig og forholdsmessig fordi mindre inngripende tiltak ikke vil føre frem.

Til Kystmagasinet sier fiskeriinspektør Anna Ingeborg Bye som ledet inspeksjonen av fisken «Saami» skulle losse at det ikke er uvanlig at fisk blir avvist. Slike kontroller har blitt foretatt i 20 år, og det er slett ikke nytt av fiskepartier ikke kan tas inn i EU/EØS.

– Årsaken til at fisken ikke holder den påkrevde temperaturen kan være mange. Samme fartøy som har levert fangsten kan ved flere anledninger ha levert fisk som tilfredsstiller regelverket, sier Bye til Kystmagasinet.

RUSSISK LINEBÅT: «Antias» fikk i september i fjor avvist en 157 tonn fisk i grensekontrollen.

Den avviste fisken måtte «Saami» laste gå til Russland for å losse. Når dette skrives, er «Saami» på vei ut fjorden fra Murmansk for å starte fiske igjen. «Saami» er bygget i 1999 og har en lengde på 60 meter. Den hadde navnet «Olympic Prawn» og var norsk frem til den ble solgt til russisk rederi i 2015.

I september i fjor fikk den 52,5 meter lange russiske linebåten «Antias», bygget i 1993, avvist 157 tonn torsk, hyse og noe blåkveite. Da ble hele lasten avvist i grensekontrollen.

Dette skjer med fisk som avvises

Når et parti fisk avvises i grensekontrollen gis importøren, i dette tilfellet Vesterålen Shipping AS, fem valgmuligheter:

• Det kan sendes i retur til opprinnelsesland • Det kan sendes til annen tredjestat • Det kan destrueres • Det kan nedklassifiseres til biprodukt og omarbeides (gjelder kun varepartier med animalsk opprinnelse) Grensekontrollen velger ett av alternativene i samråd med den ansvarlige for lasten, og holder varepartiet i arrest inntil et alternativ er valgt. Saken skal være avsluttet innen 60 dagers-fristen som regelverket setter, enten ved at varepartiet da har forlatt EU/EØS, er destruert eller omarbeidet.