MAKRELL: Norge, EU, Island, Færøyene, Grønland og Storbritannia er enige om makrellkvoten for 2023.

Enig om makrell-kvoten

Norge, EU, Færøyene, Grønland, Island og Storbritannia er enig om totalkvoten for makrell for 2023.

I dag undertegnet Norge, EU, Færøyene, Grønland, Island og Storbritannia en avtale om totalkvote for makrell for 2023.

Fastsatt totalkvote

Totalkvoten er på 782 066 tonn makrell, og er i tråd med tilrådingen fra det internasjonale havforskningsrådet ICES. Neste års makrellkvote er en nedgang fra kvoten for 2022, som var på 794 920 tonn.

– Jeg er svært fornøyd med at vi nå endelig har fått fastsatt ei totalkvote for makrellen. Dette er noe vi har jobbet for i lang tid og som betyr mye for fiskerne, og for ei bærekraftig forvaltning av denne viktige fiskestammen, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Flere forhandlingsrunder

Tross flere forhandlingsrunder gjennom hele 2022 har man ennå ikke kommet helt i mål på spørsmålene om fordeling av bestandene og forvaltningsplan for makrellen, heter det i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Enige innen 31.mars

Partene må bli enige senest 31. mars, og har derfor allerede nå avtalt flere møter i februar og mars neste år for å arbeide videre med dette.

– Vi trur at de gjenstående spørsmålene finn si løsning i starten av neste år. Departementet vil likevel lage en foreløpig kvote for 2023, slik at de som trenger det kan starte opp sitt fiske allerede fra årsskifte, sier Skjæran.