Årsregnskap

MANGER: AS Fiskenetts anlegg i Manger, Alver kommune.
MANGER: AS Fiskenetts anlegg i Manger, Alver kommune.

Godt grep om det norske markedet

Svakere omsetning til tross i 2021, AS Fiskenett har godt grep om det norske markedet.

Publisert Sist oppdatert

AS Fiskenett omsatte i 2021 for 78,4 millioner NOK, som er en nedgang fra året før på 7,8 millioner. Med et driftsresultat på 5,6 millioner, endte årsresultatet på 3,9 millioner NOK. Det er 0,2 millioner svakere enn i 2020.

Norge er hovedmarked

Selskapet ble etablert i 1961 og driver produksjon av fiskeredskaper, i hovedsak snurpenøter til fiskeri og oppdrett.

Norge er hovedmarkedet for AS Fiskenett, der 96 prosent av selskapets omsetning på 78,4 millioner NOK kommer fra. 67 millioner av selskapets omsetning kommer fra egenproduserte fiskeredskaper, mens 9,5 millioner kommer fra reparasjon og vedlikehold av fiskeredskaper.

Selskapet opplyser at 12,7 prosent av omsetningen, tilsvarende 11,5 millioner NOK, er omsetning innen samme konsern. Varekjøp fra selskap i samme konsern utgjorde 5,0 millioner NOK eller 14,6 prosent.

Solid egenkapital

Av overskuddet i 2021 gikk 2,34 millioner til morselskapet Egersund Group Fiskeri AS, mens 1,59 millioner ble overført til egenkapital. Ved årsslutt utgjorde egenkapitalen 27,8 millioner NOK, som viste en egenkapitalandel på 39,1 prosent.

AS Fiskenett er en del av Egersund Group Fiskeri AS og er lokalisert på Manger i Alver kommune. Ved årsslutt i 2021 hadde selskapet 50 ansatte, derav åtte på deltid.