Årsregnskap

HALSA: Meløy Notbøteri er lokalisert på Halsa i Meløy kommune.
HALSA: Meløy Notbøteri er lokalisert på Halsa i Meløy kommune.

Toppår for Meløy Notbøteri

På et år opplevde Meløy Notbøteri en solid vekst i omsetningen på 67,5 prosent.

I 2021 nådde Meløy Notbøteri en omsetning på 27,8 millioner NOK, noe som er selskapets høyeste omsetning siden de ble etablert i 2001.

Solid vekst på 67,5 prosent

Det er opp fra 16,6 millioner NOK i 2020, en vekst på 67,5 prosent på ett år.

Meløy Notbøteri AS er lokalisert på Halsa i Meløy kommune og driver i sin helhet med reparasjon og vedlikehold av fiskeredskaper. Egersund Group Fiskeri AS er eneeier i selskapet.

Driftsresultat for 2021 kom på 2,75 millioner NOK, som er opp fra 0,99 millioner NOK året før. Det gjorde at årsresultat endte på 1,98 millioner NOK, som var 1,02 millioner bedre enn i 2020.

Meget god egenkapital

Varekostnadene økte fra 6,8 millioner til 15,4 millioner NOK, mens lønnskostnadene var på 7 millioner. Selskapet sysselsatte 10 årsverk i 2021.

Samlet overskudd ble overført til egenkapital, som ved årsslutt utgjorde 11,85 millioner NOK. Med det har selskapet bygget seg opp en meget god egenkapitalandel pålydende 43,7 prosent.