Fiskets gang uke 24

SESONG: Det er sesongfisket etter flere arter, blant annet reker. Sist uke ble det tatt 33 tonn reker i nord.
SESONG: Det er sesongfisket etter flere arter, blant annet reker. Sist uke ble det tatt 33 tonn reker i nord.

Mot sesongfiske etter flere arter

Omsetningen av fersk fisk og skalldyr viser at man er på vei inn i sesongfisket etter flere arter, deriblant sei, reker, kongekrabbe og taskekrabbe.

Publisert Sist oppdatert

Det ble omsatt fersk fisk og skalldyr for 127 millioner kroner sist uke, som er ned fra 233 millioner kroner i uke 23.

Blåkveite avsluttet

Direktefiske etter blåkveite for båter under 28 meter ble stoppet i midten av forrige uke, da periodekvoten på 4900 tonn begynte å bli oppfisket.

Sluttkvantumet endte på vel 4800 tonn ifølge tall fra Fiskeridirektoratet. Om lag 4500 tonn ble omsatt gjennom Råfisklaget ga det en verdi av 233 millioner kroner de drøyt 2,5 ukene fisket pågikk.

Det har vært leveranser fra 337 fartøyer, der 20 var registrert med bifangst. En tredjepart av båtene har tatt 90 prosent eller mer av sine maksimalkvoter.

Troms var den region med størst leveranser, med 1840 tonn, etterfulgt av Vesterålen med 1260 tonn og Lofoten med 1210 tonn.

Labert for torsk

Det var omsatt 640 tonn fersk torsk til en verdi av 17 millioner kroner, og 3700 tonn fersk sei til en verdi av 38 millioner kroner sist uke.

Størst kvantum sei ble levert i Vest-Finnmark med 2300 tonn, fulgt av Troms med 1120 tonn. Seifisket på Nordmøre har vært labert, med kun 140 tonn.

Reker og kongekrabbe

Omsetningen av fersk reker utgjorde 33 tonn til en verdi av 3,4 millioner kroner. Størst kvantum ble tatt i Varangerfjorden med 14 tonn, samt at det ble tatt 6 tonn i Kvænangen, 5 tonn på Helgeland og 3 tonn hver i Ullsfjorden og Lyngenfjorden.

Det ble levert 57 tonn kongekrabbe til en verdi av 15,7 millioner kroner sist uke. En liten økning fra uka før med 4 tonn.

40 tonn ble tatt av 129 båter i det kvoteregulerte fisket, mens 16 tonn ble tatt av 26 båter i det uregulerte fisket.