NYTT PILOTPROSJEKT: Elbjørg Larsen (Ap) er ordfører i Herøy i Nordland. I vinter tok hun initiativ til å utvide ungdomsfiskeordningen til også å gjelde landindustrien, og søkte departementet om støtte til det. Nå har hun fått svar - og det var positivt.

Nå får også landindustrien støtte til sin egen «ungdomsfiskeordning»

– Jeg er svært glad for at fiskeri -og havministeren har lyttet – og er positiv til at Herøy kommune får gjøre en pilot på å også ta inn fiskeindustrien på land som en del av ungdomsfiskeprosjektet.

Publisert Sist oppdatert

Det sier ordfører Elbjørg Larsen (Ap) i Herøy kommune på Helgeland til Kystmagasinet.

Utvider med en uke

Nå blir ungdomsfiskeordningen i Herøy utvidet fra tre til fire uker. En av ukene skal ungdommene prøve seg på fiskemottak. Til sammen stiller Herøy kommune med 200 000 kroner og det lokale fiskemottaket Seløy Fisk AS med 50 000 kroner. Det skal gå til å dekke utgifter til at ungdommene får rullere, og både får være med på fiskebåter, og en uke på fiskemottaket for å skaffe seg erfaringer der.  I tillegg stiller altså departementet med 200 000 kroner.

– Med dette får ungdommene prøve seg på tre forskjellige fartøy, med tre forskjellige brukstyper, og nå altså også på fiskebruk, sier Larsen.

Utfordrende å rekruttere

Som tidligere omtalt i Kystmagasinet, tok hun i vinter initiativ til en ordning der også fiskebrukene på land kan få støtte til å holde åpent undera sommersesongen, når ungdomsfiskeordningen er i drift. Det har også vært et betydelig problem at mange fiskebruk langs kysten har holdt sommerstengt når ungdommene skal ut og prøve om fiskeri kan være et fremtidig yrke for dem.

– Kommunen ser utfordringer med å rekruttere arbeidskraft til distriktet og ønsker derfor å sette søkelys på en nødvendig rekruttering også til fiskeindustrien. 

Departementet: – Spennende

Etter å ha møtt fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i vinter, og sendt avgårde en søknad om støtte til prosjektet, foreligger nå svaret.

– Dere har fått tilskudd til å gjennomføre et kommunalt ungdomsfiske-prosjekt som skal foregå over tre uker i sommerferien. Nå søker dere om å utvide prosjektet med en uke, og at mottaksanlegget i Herøy har forpliktet seg til å delta med et tilskudd på 50 000 kroner. Det er ingenting i veien for at dere kan utvide prosjeklet, og vi ser frem til å høre resultatene av det, skriver fiskeridepartementet.

Lære sammenhengen mellom sjø og land

På Herøy har man kun et fiskebruk i drift, og dermed ingen andre steder å levere i nærheten. Nå blir altså Herøy pilotkommune for den nye ordningen. 

– Med den delingen pilotprosjektet legger opp til av å være på båt og på land, vil ungdommene få lære om sammenhengen mellom fiskebåten og verdikjeden på land, påpeker Larsen.

Det er også en utfordring at flere fiskemottak langs kysten ikke holder åpent om sommeren og således ikke kan betjene kystflåten. Nå løser man også det.

– Herøy kommune skal rapportere effekten av denne piloten så får man se om dette er så vellykket at det kan bli en fast del ungdomsfiskeordningen framover, lover Larsen.

SVARTE RASKT: Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap)

– Spennende pilotprosjekt

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran er svært fornøyd med at de har fått dette til.

– Det er viktig for rekrutteringen til fiskerinæringen at flere unge jenter og gutter får prøvd seg på havet. Med støtte fra staten kan Herøy nå gjennomføre et kommunalt ungdomsfiskeprosjekt som sørger for at 12 ungdommer kan få sommerjobb som fisker

Skjæran ønsker også å skryte av Herøy kommune.

– Det er veldig bra at Herøy kommune ønsker å legge til rette for at ungdommer som ikke har kontakter i næringa får muligheten til å prøve seg som fiskere. Dette er et spennende pilotprosjekt og jeg ser frem til å høre om resultatene av prosjektet, avslutter han.