SNART HUNDRE ÅR: 'Eldar' er Norges eldste aktive fiskefartøy. Kjølen ble strukket i 1929.
SNART HUNDRE ÅR: "Eldar" er Norges eldste aktive fiskefartøy. Kjølen ble strukket i 1929.

Dette er fangstene til eldste fartøyene

Det er fem aktive fiskefartøy som er rundt 90 år gamle i fiskeflåten. Noen av disse fartøyene fisker like effektivt som nye moderne sjarker. Tre av fartøyene er ifølge skipsregisteret ombygd. Mest sannsynlig, har alle gjennomgått både ombygginger og vedlikehold som har endret fartøyene kraftig.

Det er sju fiskefartøy bygget før 1940 registrert i Fiskeridirektoratets merkeregister. Av disse har fem levert fangst frem til 17. juni i år. Det eldste fartøyet som er levert fangst er «Eldar». Den 10,10 meter lange båten, som mangler seks år på å bli hundre år gammel, har levert over femten tusen kilo.

Registrert på Sørlandet

«Eldar» eies av Rasmussen Teinefisk AS i Vegårshei ved Tvedestrand. Fartøyet bed bygget i Rognan i 1929. Rasmussen Teinefisk AS kjøpte fartøyet før årsskiftet og skiftet navnet til «Eldar» i slutten av januar i år.

Det finnes tydeligvis fortsatt kjøpere av eldre, også svært gamle trebåter. I forbindelse med finansieringen av kjøpet, har Daniel Rasmussen som eier Rasmussen Teinefiske ordnet finansiering gjennom Sparebank 1 Nord-Norge. At banken har pant på en million i «Eldar» viser at Norges eldste aktive fiskefartøy har verdi.

«Kima» ett av to fartøy bygget 1937

Det nest eldste fartøyet som har levert fangst er 10,64 meter lange «Kima», bygget i 1936. Dette fartøyet har levert 13 418 kilo. 

«Kima» som eies av Jan Tore Enoksen frå Straumsjøen i Nordland, er bygget i Rana i 1936. Enoksen har eid fartøyet siden 2015.

87-åring har levert 86 tonn

Av de fem fartøyene bygget før 1940 som har levert fangst i år, er det «Unni» bygget i 1936 som har levert størst fangst. Hele 85 846 kilo har det 10,55 meter lange garn- og linefartøyet fisket. «Unni» er ett av to blant de fem fartøyene som har rettigheter og derfor fisker i lukket gruppe.

FISKET MEST: Unni er tross sin høye alder en effektiv båt.
FISKET MEST: Unni er tross sin høye alder en effektiv båt.

Hele femti tonn av fangsten er torsk. For et fartøy som snart er nitti år gammelt, er det neppe de helt store kapitalutgiftene som skal dekkes inn, sammenlignet med en nybygget sjark. Det burde derfor gi en brukbar fortjeneste til Jim Øystein Henriksen fra Svensby i Troms som drifter sjarken i et enmannsforetak.

 

Tilårskomne Tora har levert 40 tonn

Tora er det andre av de fem fartøyene som har rettigheter. Det 10,18 meter lange fartøyet er rigget for line. Fangst til nå i år er nesten 40 tonn. Siden det fiskes med line er fangsten variert, og består blant annet av nesten fem tonn torsk, halvannet tonn kveite, over sju tonn lange og fem tonn uer.

Det fremgår ikke av Skipsregisteret Nor hvor «Tora» ble bygget. I 1986 ble fartøyet som har en lengde på 10,55 meter kjøpt av Fritz Petter Kvalnes på Værøy i Nordland. I 2020 overtok Kvalnes Kystfiske AS fartøyet. Selskapet eies av Dag Ivar og Ove Eivind Kvalnes på Værøy.

 

Nesten ti tonn på «Harald Jr.

«Harald Jr.» har minst fangst blant de fem fartøyene, med 9801 kilo. Det eies av Kjell Olav Halse fra Ørsta i Møre og Romsdal. Han bruker «Harald Jr» til garnfiske. Selv om det er fartøyet med minst fangst blant de fem fartøyene, er det nok et eksempel på at svært gamle fartøy kan brukes til fiske om de bare er godt nok vedlikeholdt.