SKAL FINNE FAKTA: Havforskningsinstituttet får 45 av de bevilgede 280 millionene, melder Fiskeridepartementet.

Bevilger 280 millioner kroner til 24 forskningsprosjekter: Disse får støtte

– Havnæringene har en nøkkelrolle for norsk økonomi, verdiskaping og vår felles velferd, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Publisert Sist oppdatert

24 prosjekter kan nå settes i gang og skal gi kunnskap som samfunnet og næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer innen havbruk, fiskeri og maritime næringer. Det melder Fiskeridepartementet i en pressemelding.

– Havnæringene har en nøkkelrolle for norsk økonomi, verdiskaping og vår felles velferd. For at norske marine og maritime næringer skal fortsette å være i verdenstoppen, må vi også i front innenfor forskning og utvikling innenfor disse områdene. Det vil disse midlene bidra til, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Ny kunnskap om hvala

For eksempel får NORD Universitetet Bodø med samarbeidspartnere 10 millioner kroner for å utvikle nye metoder som skal brukes på innsamlede blåseprøver av frittsvømmende hvaler. Det har historisk vært vanskelig å ta målinger av store hvaler og det er fortsatt mye kunnskap vi mangler om disse dyrene. Det er et behov mer effektive metoder for å studere dyrenes fysiologi og helse for på beste måte kunne forvalte populasjonene på en bærekraftig måte. Mange tester som er brukt på hvaler tidligere vært svært inngripende og har kunnet føre til sår i hvalens hud. Prosjektet vil hjelpe oss til å forstå helsen til store hvalpopulasjoner.

Villaks og lakselus

Havforskningsinstituttet med samarbeidspartnere får 45 millioner kroner til et stort prosjekt der målet er å få frem et bedre kunnskapsgrunnlag om sammenhengen mellom lakselus og villaksens overlevelse i havet. Lakselus fra oppdrettsanlegg smitter små villaks (laksesmolt) på vei mot havet og kan utgjøre en risiko for villaksbestandene. Oppdrettsnæringen forholder seg derfor til "trafikklyssystemet" som regulerer mulighet for vekst basert på risiko for at en villaks dør på grunn av lakselus fra oppdrettslaksen. Dagens kunnskap om denne sammenhengen er hovedsakelig basert på laboratoriestudier. Forskningsprosjektet tar sikte på å gjøre store framskritt i kunnskapen om hvordan lakselus fra oppdrettslaks påvirker villaksens overlevelse i havet med utgangspunkt i omfattende feltforsøk, forsøk i laboratorier og bruk av modeller. Prosjektet er styrket med midler fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering.

Energibevisste operasjoner

OpenZero-prosjektet ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo får 12 millioner kroner til et prosjekt der målet er å utvikle bedre design av digitale verktøy og brukergrensesnitt som kan ta vare på samspillet mellom sikkerhet og utslippsreduksjoner i skipsfartsnæringen. Grønn skipsfart utvikler seg raskt med introduksjon av nye drivstoff og alternative fornybare fremdriftssystemer. Dette vil øke arbeidsbelastningen for skipsoffiserene som opererer en kompleks og sikkerhetskritisk arbeidsstasjon. Forskerne skal utvikle et designsystem for energibevisste og sikre maritime operasjoner, og forbedre kunnskapen om menneske-datamaskin interaksjon. Prosjektet kan bidra til raskere grønn omstilling og styrking av verdiskaping og eksport.

– Jeg er glad for at vi finansierer viktige prosjekter og særlig glad er jeg for at flere av disse er ledet av unge forskertalenter. Det er avgjørende at unge forskertalenter ønsker å satse på havforskning og utvikler ny kunnskap for den videre forvaltningen og utviklingen av de blå næringene, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit. 

Disse prosjektene får finansiering:

Alle summer er oppgitt i 1000 kroner.

SINTEF OCEAN AS

Air-lubrication for oceangoing vessels

12 000

NTNU

Infrastructure for low emission and renewable energy solutions in coastal shipping

12 000

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

OpenZero – Digital user interface design for energy-conscious and safe maritime operations

12 000

SINTEF OCEAN AS

System optimisation and stress testing in co-simulations

12 000

SINTEF OCEAN AS

WIND - Enabling Zero-Emission shipping with wind-assisted propulsion

11 510

NTNU

Seamless human-machine teaming for safe and scalable operation of autonomous passenger ferries

12 000

NTNU

Safe and Resilient Control Systems for Autonomous Ships

12 000

Institutt for arktisk og marin biologi

HubSmolt: a novel genetic locus defining seawater consequences of freshwater rearing conditions in Atlantic salmon

12 000

Western Norway University of Applied Sciences

REBALANCE: Towards economic, environmental, and social sustainability in the Norwegian salmon farming industry

8 000

SINTEF OCEAN AS - Aquaculture

Non-Invasive Biological Warning Systems: monitoring of farmed fish and environment to improve welfare in aquaculture systems

12 000

NMBU

Sustainable aquaculture industry waste valorization through recycling 

8 000*

Havforskningsinstituttet

The Hidden Toll of Lice

45 000

Havforskningsinstituttet

Does feed-borne exposure to emerging mycotoxins during the freshwater phase affect salmon growth and performance later in life? - MYTOXA

11 991

SINTEF OCEAN AS

Computer Vision and Artificial Intelligence based Salmon Identification and automated long-term welfare assessment in aquaculture net-pens

12 000

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

Characterizing the migratory strategies of Atlantic lumpfish to improve stock assessment of this commercially important species

9 994

UNIVERSITETET I STAVANGER ARKEOLOGISK MUSEUM

Marine resource gathering and infrastructure in the Norse North Atlantic

10 000

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

Welfare conscious capture and slaughter of Atlantic bluefin tuna (Thunnus thynnus L.) in the Norwegian rod and line fishery.

10 000

NORD UNIVERSITET BODØ

Novel perspectives on non-invasive cetacean research using microRNA biomarkers in the exhaled breath (blow)

9 993

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

Kinship-based assessment of Norwegian coastal cod to determine sustainable harvest levels and protect genetic diversity in fisheries

7 989*

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

Assessing spatiotemporal dynamics in HERring POPulation Structure under climate change

8 000*

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

Biodiversity in Northern European Seagrass meadows – drivers, responses, and resilience

8 000*

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

Anthropogenic impacts of climate change and fisheries on reproductive and offspring performance of high-latitude marine fishes

8 000*

STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA

Long-term effects of environmental changes on ArctiC seabirds: effeCts of seasonal distribUtion and contaMination on popULATION dynamics

7 880*

AKVAPLAN-NIVA AS

Migratory Crossroads: predicting the dynamics of a great vertical migration in a changing habitat

8 000