Fiskets gang uke 17

FISKE UKE 17: Fortsatt godt fiske etter torsk i nord, mens notfiske etter sei har overtatt i Lofoten og sørover.

Godt fiske i nord, notfisket har overtatt i sør

Det fiskes mest torsk, sei og hyse utenfor Finnmark, mens seifisket har overtatt fra Lofoten og sørover.

Ifølge Råfisklagets ukesrapport ble det fangstet like mye fisk og skalldyr sist uke (uke 17), som uka før. Det ble omsatt ferskt fisk og skalldyr for 223 millioner kroner, hvorav torsk, sei og hyse stod for henholdsvis 167, 13 og 6 millioner kroner.

Høy snittpris

Det ble levert og omsatt 5 744 tonn fersk torsk sist uke, der hovedvekten ble omsatt i Vest- og Øst-Finnmark med 1 618 og 909 tonn. Etterfulgt av Troms med 476 tonn, Lofoten med 215 tonn og Vesterålen med 172 tonn. Dette er ca 3 200 tonn over samme uke i fjor.

Prisen på fersk torsk (sløyd uten hode) lå i snitt for hele regionen på 43,22 kr/kg. Sammenlignet med snittprisen samme uke i fjor, lå den ca 7,80 kroner høyere i år.

Snurrevad og garnbåtene stod for størsteparten av fangstet kvantum. 2 830 tonn ble tatt med snurrevad, mens 2 120 tonn ble tatt på garn.

Levendelagring av torsk

Sist uke ble 237 tonn torsk satt i merder i forbindelse med kvotebonusordningen for levendelagring av torsk. 75 tonn ble satt i merd i Båtsfjordbrukets anlegg i Båtsfjord, 69 tonn i Lerøy sitt anlegg i Båtsfjord, 60 tonn i Eiterfjorden og 34 tonn i Levende Mellomlagring Vesterålen (LMV) sitt anlegg på Myre. Hittil i år er 1 330 tonn satt i merder.

Notfisket etter sei i sør

Det ble omsatt 1 158 tonn fersk sei sist uke, som var en nedgang fra uka før på 702 tonn. Størst kvantum ble levert i Vesterålen med 410 tonn. Her ble 216 tonn tatt på snurrevad, 93 tonn på juksa og 89 tonn på garn.

Etterfulgt av Vest-Finnmark med 178 tonn og Lofoten med 175 tonn. Notfisket i sør i gang, og 69 tonn, av totalt 90 tonn, ble tatt med not i Sør-Trøndelag. Mens det på Nordmøre ble levert 134 tonn sei, der 125 tonn ble tatt med not.

Økning for hyse

For hyse var levert og omsatt kvantum på 474 tonn, som var en økning fra 300 tonn uka før. Størst kvantum ble levert i Øst-Finnmark med 306 tonn, der 208 tonn ble tatt med snurrevad og 96 tonn ble tatt på line/autoline.

Omsatte for 200 millioner kroner

I perioden 1.april til og med 30.april var det fredningstid for fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område. Det var levert 672 tonn kongekrabbe til en verdi av 200 millioner kroner frem til starten av fredningstiden. 442 fartøy hadde deltatt i fisket.

Størsteparten, 593 tonn, var fangstet i det kvoteregulerte fisket. Her hadde 376 fartøy deltatt i fisket. Snittprisen på A-kvalitet hannkrabbe fra kvoteregulert område lå på 377 kroner per kilo.