Fiskets gang uke 26

FISKETS GANG: Svak økning i omsetningen av fersk fisk og skalldyr sist uke.

Utfordrende vindforhold – likevel bra fisket i nord

– Stek nordavind førte til at mange båter ble hindret fra å fiske, melder Råfisklaget i sin ukerapport. Tross værforholdene ble det likevel levert mer fisk og skalldyr enn uka før.

Publisert Sist oppdatert

Størst aktivitet finner man i Finnmark, hvor det fiskes blant annet kongekrabbe, reker, torsk, sei og hyse.

Mer fersk fisk og skalldyr

Det ble omsatt fersk fisk og skalldyr for 139 millioner kroner i uke 26, som var opp fra 118 millioner i uke 25. Det ble omsatt sei, torsk og kongekrabbe for henholdsvis 42, 30 og 26 millioner kroner.

Når det gjelder fersk torsk ble det fisket 1 166 tonn, mens det ble omsatt 4 089 tonn fersk sei. For torsk var det snurrevadflåten som fisket mest kvantum med 753 tonn i hele området. I Øst-Finnmark stod autoline/line-flåten for 218 tonn.

Fremdeles godt notfiske

For sei var det en nedgang i fangstvolum fra 5 377 til 4 089 tonn sist uke. Fremdeles er det et godt notfiske i nord, som stod for 3 215 tonn. Størst aktivitet var det i Vest-Finnmark, der 2 938 tonn ble levert, av dette var 2 448 tonn fangstet med not.

Det ble også levert 790 tonn i Troms, 218 tonn i Øst-Finnmark og 67 tonn i Lofoten.

Ned for hyse og reker

For hyse var det en nedgang fra 674 til 456 tonn, der størst kvantum ble levert i Øst-Finnmark med 363 tonn. I Vest-Finnmark ble det levert 64 tonn, mens det ellers i regionen var labert med kvanta.

Det fiskes fremdeles bra med reker i nord. Sist uke ble det fisket 36 tonn reker til en verdi av 3,1 millioner kroner. Det var en svak nedgang på 2 tonn fra uka før.

Mest reker ble fisket i Varangerfjorden med 20 tonn, fulgt av Kvænangen med 6 tonn, Balsfjorden med 3 tonn, Ullsfjorden med 2 tonn og fangster under 1 tonn i øvrige områder.

Kongekrabbe og hval

Det ble levert 85 tonn kongekrabbe til en verdi av 26 millioner kroner sist uke, som var opp fra 77 tonn i uke 25.

186 båter deltok i det kvoteregulerte fisket, som fangstet totalt 72 tonn. Øvrige 13 tonn ble tatt av 57 båter i uregulert fisket.

Varangerfjorden, Tanafjorden og Laksefjorden utgjorde de tre områdene hvor det ble fisket mest krabbe.

Sist uke leverte to fartøyer i alt ni vågehval. Til nå er det fangstet 407 hval, mens det på samme tid i fjor var tatt 486 dyr.