FISKETS GANG: Nå satser Sildesalgslaget på at fullmånen skal hjelpe fiskerne som jakter på nordsjøsilda. På makrellen er det godt fiske, men kun i nord. Bilde for illustrasjon.

God fart i makrellfisket - dårlig på silda, spesielt for disse brukstypene:

– Håpet er at det positive fiskeriet i helgen skal fortsette nå rundt fullmånen, sier Norges Sildesalgslag.

Publisert Sist oppdatert

– Færre båter har vært i aktivitet på silda sist uke, og totalt har 16 båter bidratt 4.300 tonn i journalen. Det melder Sildesalgslaget.

Ingen fangster på not

Det er i all hovedsak båter fra ringnot gruppen som har fisket sild, og alle fangster er tatt med trål. 

– Båter som kun kan bruke not har ikke funnet stimer som er skikkelig samlet for notfiske.

Fisket startet i uken sør av N 60⁰ på sild i størrelsesorden 125- 150 gram. Senere trakk båtene lenger nord til området sør av Vikingbanken der silda var betydelig større, med snittvekter på rundt 200 gram. 

– Det virker som denne silda har samlet seg de siste dagene og i helgen er det tatt trålhal på over 300 t. Denne silda er attraktiv for filet til det europeiskea marked.

Satser på fullmånen

I kommende uke vil det være en håndfull båter som jakter nordsjøsilda. 

– Håpet er at det positive fiskeriet i helgen skal fortsette nå rundt fullmånen.

Mer fart i makrellfisket

Det gode makrellfiske i nord fortsatte også denne uka.

– Vi fikk sommerens beste uke med totalt 3.200 tonn. Av dette kvantum er hele 3 100 tonn fisket i nord. Båtene her har, med unntak i helgen, hatt supre forhold med blankestille og strålende sommervær. 

Makrellen er fisket i ytre del av Vestfjorden og i området vest av Hadseløy i Vesterålen.

– Makrellen er som vanlig stor i nord med snittvekter i området 500 - 520 gram. Fra kjøperne meldes det om god kvalitet og god interesse fra markedet.

Dårligere i sør

I sør har fisket dabbet av der det kun er tatt 100 tonn fra Bømlo i nord til forskjellige kommuner i Rogaland. 

– Vi håper at makrellen samler seg bedre her utover sommeren.

Noe kolmule på Kanten

Fra «Kanten» har fem båter fisket 500 tonn med kolmule. 

– I tillegg har «Vea» vært ute i Norskehavet og de har fått en fangst på 1.080 t. på en ukes fiskeri.

Av andre arter er det tatt 1 500 tonn øyepål og 130 tonn med strømsild fra «Kantabåtene»

NVG-sild i Lofoten

– Med litt vind i helgen for makrellflåten i nord, har ett par båter tatt noen fangster med NVG-sild i ytre del av Lofoten.

Dette er sild med snittvekter på 220 gram, opplyser laget.