STENGES: Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Ullsfjorden, ett på Vengsøyfjorden og ett i Malangen i Troms og Finnmark for fiske etter reke med trål, melder Fiskeridirektoratet.
STENGES: Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Ullsfjorden, ett på Vengsøyfjorden og ett i Malangen i Troms og Finnmark for fiske etter reke med trål, melder Fiskeridirektoratet.

Stenger tre områder i Troms og Finnmark for reketråling med øyeblikkelig virkning

Det dreier seg om tre spesifikke områder i Ullsfjorden, Malangen og Vengsøyfjorden.

Publisert Sist oppdatert

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Ullsfjorden, ett på Vengsøyfjorden og ett i Malangen i Troms og Finnmark for fiske etter reke med trål. Det melder Fiskeridirektoratet.

Ullsfjorden

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Ullsfjorden avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord 69 grader 49,0 minutter. Øst 019 grader 48,0 minutter.

2. Nord 69 grader 57,2 minutter. Øst 020 grader 00,7 minutter.

3. Nord 69 grader 57,2 minutter. Øst 020 grader 06,2 minutter.

4. Nord 69 grader 49,0 minutter. Øst 019 grader 54,0 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Vengsøyfjorden

Videre stenger Fiskeridirektøren med øyeblikkelig virkning et område på Vengsøyfjorden i Troms og Finnmark for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Vengsøyfjorden avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord 69 grader 48,0 minutter. Øst 018 grader 24,2 minutter.

2. Nord 69 grader 49,0 minutter. Øst 018 grader 24,2 minutter.

3. Nord 69 grader 49,3 minutter. Øst 018 grader 38,1 minutter.

4. Nord 69 grader 48,5 minutter. Øst 018 grader 38,1 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Malangen

Fiskeridirektøren stenger også med øyeblikkelig virkning et område på Malangen i Troms og Finnmark for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Malangen avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord 69 grader 24,9 minutter. Øst 018 grader 22,4 minutter.

2. Nord 69 grader 30,6 minutter. Øst 018 grader 20,2 minutter.

3. Nord 69 grader 30,6 minutter. Øst 018 grader 25,7 minutter.

4. Nord 69 grader 24,9 minutter. Øst 018 grader 27,6 minutter.

herfra videre til posisjon 1.