PÅ JOBB: Felleskontroll ved Skagerrakkysten og i Oslofjorden med Fiskeridirektoratet, Statens naturoppsyn (SNO) og Kystvakten.

Livet i Oslofjorden og Skagerrak i dårlig forfatning: Intensiverer kontrollene

Livet i Oslofjorden og på deler av Skagerrakkysten er i dårlig forfatning. Både torsk og andre arter er truet og vil ha behov for beskyttelse i lang tid framover. Kontroll og overvåking av aktivitet på sjøen er derfor et viktig virkemiddel for å bedre tilstanden.

Publisert Sist oppdatert

Det melder Fiskeridirektoratet.

– Kontrollsamarbeid mellom de ulike kontrolletatene er svært positivt og gjør arbeidet med å bevare og restaurere livet i Oslofjorden mer effektivt. Det gjør at vi får dekket store områder på relativt kort tid.

Felleskontroller

Når temperaturen stiger, dagene blir lenger og våren for alvor melder sin ankomst, øker også aktiviteten og det blir flere folk på sjøen. I månedsskiftet mars og april gjennomførte derfor Fiskeridirektoratet i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO) og Kystvakten kontroll i flere av gyteområdene for torsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden, og i utvalgte fredningsområder for hummer i Oslofjorden.

I 14 dedikerte gyteområder er det i perioden 1. januar til og med 30. april et forbud mot alt fiske. I fredningsområdene for hummer er det forbudt å fiske med teiner, ruser og garn. Det ble i tillegg gjennomført ordinære redskapskontoller med faststående redskap i fjorden.

Noen få beslag

Resultatet ble beslag av noen få teiner som sto umerket i sjøen. I henhold til regelverket for fritidsfiskere skal både vak og selve redskapen merkes med eierens navn og adresse.

– Dagene med kontroll har ikke avslørt mange avvik og ulovligheter, og det er ofte like effektivt å veilede og ha en god dialog med folk på sjøen som å sanksjonere brudd på regelverket. Det aller viktigste for å styrke livet i Oslofjorden er at folk er klar over regelverket som gjelder for både fisking og ferdsel, og at det blir skapt forståelse for at det er nødvendig med til dels strenge tiltak for å redde fjorden.

Flere kontroller framover

Kontroll, dialog og møte med folk er viktig, og direktoratet lover derfor at det vil bli flere kontroller i Oslofjorden framover med hovedvekt på kontroll av torskevernet og med fredningen av hummer.

– I tillegg vil kontrollene også fokusere på de marine verneområdene og ferdselsforbudet i hekketida.

Havteiner - en kontrollutfordring

Mange fisker med såkalte havteiner etter kreps og fisk også i Oslofjorden, og disse teinene er en utfordring i kontrollsammenheng fordi de ikke har krav til verken fluktåpning eller råtnetråd slik som andre teiner så lenge de ikke brukes til å fangste krabber og hummer. Krepseteiner har krav til råtnetråd, men ikke fluktåpning.

– I kontrollsammenheng vil det derfor ofte oppstå tvil om hva havteiner egentlig blir brukt til, og det kan igjen skape mistanke om at noen ikke setter ut igjen ulovlig fangst fra havfisketeiner. Havteiner satt dypere enn for eksempel 50 meter vil ikke fange krabber eller hummer og vil da være utenfor»mistanke», skriver Fiskeridirektoratet.