KONTROLLER: – I løpet av 2022 gjennomførte Sildelagets fem inspektører 814 fysiske kontroller, opplyser de.
KONTROLLER: – I løpet av 2022 gjennomførte Sildelagets fem inspektører 814 fysiske kontroller, opplyser de.

Gjennomførte 814 kontroller i fjor - så mange endte med reaksjon

– Statistikk fra fjoråret viser at pelagisk næring opptrer ryddig, og at Sildelagets kontrollvirksomhet er særdeles effektiv.

Publisert Sist oppdatert

Det opplyser Norges Sildesalgslag selv, i forbindelse med publiseringen av Fiskeridirektoratets årsrapport for 2022.

Kun 0,27 prosent avvik

I løpet av 2022 gjennomførte Sildelagets fem inspektører 814 fysiske kontroller. 309 av disse inneholdt også bistand i forbindelse med kvalitetsfastsettelse, kalt reklamasjoner. Av alle de fysiske kontrollene ble det bare avdekket 0.27 prosent avvik som førte til reaksjoner.

– Sildelagets inspektører gjør en formidabel innsats, både makrellsesongen og loddesesongen i fjor førte til mye ekstraarbeid for inspektørene både med tanke på kvalitetsbedømmelse og tilstedeværelse generelt, forteller leder for kontroll, Tony Hatland.

– Viktigheten av tilstedeværelse for å sikre likeverdige forhold er ansett som stor hos alle aktørene på markedsplassen, fortsetter Hatland.

Dokumentkontroll

I tillegg til de fysiske kontrollene opplyses det å være gjennomført kontroll på 8116 sluttsedler og kvoteavregninger i perioden. Det er også kontrollert 6145 innmeldinger fra Sildelagets auksjon. Avvik fra landingsforskriften og forretningsregler rapporteres fortløpende inn til Sildelaget for videre behandling enten i henhold til lagets forretningsregler eller til avklaring hos myndighetene.

– Vi har et nært og godt samarbeid med flere andre kontrollinstanser, blant annet Fiskeridirektoratet, Kystvakten, Mattilsynet og Justervesenet. Slikt samarbeid er viktig for å kunne utføre kontrollvirksomheten på en hensiktsmessig måte, sier Hatland.

Ryddig næring

Norges Sildesalgslag gjorde inndragningsvedtak på fangst over fartøykvote på 304 sluttsedler i kvoteåret 2022.

Det er også vedtatt inndragning med hjemmel i forretningsreglenes § 20.3/Fiskesalslagslovens § 22 (utbudsreglement/auksjonsplikt) på 22 sluttsedler.

Syv fangster var midlertidig tilbakeholdt og i 26 saker fra 2022 ble Fiskeridirektoratets vedtak om inndragning utført. I tillegg kommer eventuelle inndragninger utført i 2022 for fangster før 2022.

Med andre ord er det bare 0.4 prosent av Sildelagets kontroller som har ført til reaksjoner.

– Dette viser at den pelagiske næringen opptrer svært ryddig og det avdekkes lite avvik ved kontroller, sier Hatland.

0.58% avvik

Tall fra Fiskeridirektoratets årsrapport viser at det er utført 851 fysiske kontroller hvor bare fem av kontrollene har medført alvorlige reaksjoner. Dette utgjør en prosentandel på 0.58. I tillegg er det utført 434 dokumentkontroller.

– Direktoratet har ikke differensiert mellom kontroller på hvitfisk og pelagisk, men tallene samsvarer med opplevelsene våre inspektører har - at norsk fiskerinæring opptrer ryddig og ordentlig, avslutter Hatland.