MILLIONINNDRAGNING: «Geitingen» ved kai etter samfisket som kan ha kostet rederiet over en million kroner

Manglende kunnskap ga over en million i inndragning

Saken har tatt lang tid i byråkratiet siden regelbruddet ble avdekket i desember 2019. Manglende kunnskap om regelverket, har resultert vedtak inndragning på over 1,1 millioner kroner.

Det er ikke lov å benytte leieskipper under samfiske. Dette er det korte budskapet fra Fiskeridirektoratet etter at det ble oppdaget at «Geitingen» hadde leieskipper om bord.

Det var 6. desember 2019 at Fiskeridirektoratets fartøy «Rind» tok kontakt med «Geitingen» under fiske i Nord-Troms. Skipper om bord, Fred Stabell ble gjort oppmerksom på at det ikke var mulig å bruke leieskipper under samfiske. Det ble også gjennomført en gjennomgang av fartøyets sluttsedler for fangst levert til Oldervik Fiskeindustri AS 9. desember samme år.

Varsel om millioninndragning

INSPEKSJON: Det var en inspeksjon utført av direktoraters fartøy «Rind» som avdekket regelbruddet.

«Geitingen hadde i perioden 6. november til 15. desember vært registrert i samfiske med fartøyet «Knarvik».

Det var sendt tre elektroniske påmeldinger til samfiske i perioden. «Geitingen» var det aktive fartøyet og «Knarvik» det passive. Begge fartøyer eies av Printo AS som heleid av Tor-Bjarne Stabell.

Allerede i februar 2021 ble det gitt varsel om inndragning på 1,1 millioner kroner.

Innrømmet manglende kunnskap

Printo AS, ved eier Tor-Bjarne Stabell, ble 11. desember 2019 kontaktet av direktoratet per telefon og gjort oppmerksom på at det ikke var mulig å benytte leieskipper under samfiske. Han beklaget dette og uttalte at han trodde leieskipper var innenfor regelverket. Stabell har innrømmet at han ikke kjente til at regelverket ikke godtok leieskipper ved samfiske.

I etterkant av samtalen mottok Fiskeridirektoratet e-post fra Stabell hvor han på nytt ble beklaget at han ikke hadde satt seg inn i regelverket for samfiske. Han forklarte at han trodde han kunne drive samfiske så lenge han hadde utpekt høvedsmann, og høvedsmannen var om bord i fartøyet som utøvde fisket. Hadde blitt oppdaget dette tidligere, så ville mannskapsoppsettet blitt korrigert, og han ville vært med selv under utøvelsen av samfiske.

Advokat har klaget på vedtaket

Direktoratet vedtok inndragning av verdien på blant annet nesten 48 tonn torsk, et halvt tonn kveite, to tonn sei og annen fisk med samlet verdi på 1 109 830 kroner. For Printo AS er det en inndragning som svir. At fisket blir ansett som tilsiktet, betyr at Printo AS heller ikke vil få en godtgjørelse på 20 prosent for å lande fangsten.

Advokat Kenneth Mikkelsen i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig har på vegne av Printo AS klaget på avgjørelsen om inndragning.

GEITINGEN: Sjarken «Geitingen» er en femtenmetring bygget i 2018.

Blant advokat Mikkelsens mange argumenter mot vedtaket, er blant annet at kravet om at eieren må være om bord, er en bestemmelse som retter seg mot bemanningen av skipet, og ikke utøvelsen av selve fisket. Regel er satt for å sikre at eieren av skipet ikke deltar med to fartøy i samfiske samtidig, og selve fangstaktiviteten blir ikke ulovlig som følge av mangler ved bemanningen.

Av den grunn foreligger det ifølge Mikkelsen heller ikke nødvendig årsakssammenheng for inndragning etter havressurslovens § 64, hvoretter vedtaket også blir ugyldig på dette grunnlag.

Det er etter det Kystmagasinet erfarer ikke kommet noen avgjørelse i klagesaken. Skulle Fiskeridirektoratet opprettholde kravet om inndragning vil neste mulighet for rederiet være å reise et rettslig søksmål mot direktoratet.

Om rederiet Printo AS

Rederiet som eier fire sjarker, hadde i 2021 en omsetning på 10,2 millioner kroner og et negativt årsresultat på 1,615 kroner.

Selskapet eies 100 prosent Tor-Bjarne Stabell fra Havøysund.

Printo AS i Havøysund hadde i fjor et årsresultat på 1.615.000 kroner og en omsetning på 10,2 millioner kroner. Selskapet eier fire fartøy:

LF6418 «Silje», lengde 7,20 meter med plastskrog. Byggeår 1986

LH3146 «Geitingen», lengde 10,98 meter med skrog i aluminium. Byggeår 2018, Båt og Motorservice i Rørvik.

LL2170 «Hamnetind», lengde 10,98 meter med skrog i aluminium. Byggeår, Båt og Motorservice i Rørvik 2021.

LH5155 «Charm», lengde 10,66 meter med skrog i plast. Byggeår 2022, Viknes Båt og Service AS, Florvåg

Solgt:

LF6504 «Knarvik» , lengde 10,65 meter med skrog i plast. Byggår 2019, Nor-Dan Marine AS, Evje, solgt til Codfisk AS i Havøysund 2022.