GIR UT PENGER: Regjeringen foreslår å øke overføringen til Havbruksfondet med om lag 900 millioner kroner, sammenlignet med det opprinnelige budsjettet for 2023. Bilde for illustrasjon.

Havbruksfondet 2023: Utbetalingslisten er klar - disse får penger:

Regjeringen har foreslått at det skal det utbetales 1,4 milliarder samlet til kommuner og fylkeskommuner som legger til rette for oppdrettsvirksomhet. Fiskeridirektoratet har ansvar for utbetalingene.

Publisert Sist oppdatert

Det melder Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

– Snart kommer det millionbeløp til kommuner langs kysten. Dette er friske penger inn i trange kommunebudsjetter som vil bidra til velferd og utvikling lokalt. Utbetalingene er en del av samfunnskontrakten, kommuner som legger til rette for næringsvirksomhet skal kompenseres for dette, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

Styrker Havbruksfondet med 900 millioner

Havbruksfondet fordeler kommunal sektors andel av inntektene fra havbruksnæringen. Regjeringen foreslår å øke overføringen til Havbruksfondet med om lag 900 millioner kroner, sammenlignet med det opprinnelige budsjettet for 2023. Totalt skal det utbetales 1,4 milliarder samlet til kommuner og fylkeskommuner som legger til rette for oppdrettsvirksomhet.

– Arbeiderpartiet og Senterpartiet har hele tiden arbeidet for at lokalsamfunn og kommuner langs kysten vår skal sitte igjen med mer av verdiene som skapes i oppdrettsnæringa. Det sikrer vi nå. Disse pengene vil bidra til styrking av eldreomsorg, skole og andre viktige tjenester, samt gi kommunene mer muskler til å skape ny aktivitet og næringsutvikling, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Fordeles mellom flere parter

Pengene skal fordeles med 12,5 prosent til fylkeskommunene, og 87,5 prosent til kommunene. En del av kommunenes andel går særskilt til kommuner som har klarert ny lokalitets-MTB over de siste to årene.

Fiskeridirektoratet foretar utbetalingen. Det vil skje så fort som mulig etter at Stortinget har behandlet forslaget fra regjeringen. Det tas sikte på å utbetale midlene i løpet av året, skriver de.

Her kan du se den komplette listen over hvem som får penger, og hvor mye de får: