VOKSER RASKT: Hummer i reservat vokser raskere enn de som holder til i havområder med fangst, til tross for stor konkurranse om ressursene.
VOKSER RASKT: Hummer i reservat vokser raskere enn de som holder til i havområder med fangst, til tross for stor konkurranse om ressursene.

Åtte nye fredningsområder for hummer fra søndag. Dette er områdene:

Fiskeridirektoratet har nå vedtatt å opprette i alt åtte nye fredningsområder for hummer i Sør-Norge. Alle de nye områdene gjelder fra og med 1. oktober.

Publisert Sist oppdatert

Det betyr at fiske i disse områdene med andre redskaper enn håndsnøre, juksa, dorg og snurrevad vil være forbudt. Det melder Fiskeridirektoratet. 

– Har vist seg å ha god effekt

De nye områdene fordeler seg på ett område i Bærum, fire områder i Larvik og tre i Stavanger. Områdene vil være synlige i «Fritidsfiskeappen» og i Fiskeridirektoratets kartverktøy.

– Opprettelse av slike fredningsområder for hummer har vist seg å ha god effekt. Havforskningsinstituttet har fulgt med på utviklingen siden 2004, og i områder som har vært stengt for fiske med faststående redskaper (teiner, ruser og garn) ser vi at hummerbestandene vokser og reproduksjonen har tatt seg opp, sier direktør Jon-Erik Henriksen i forvaltningsdivisjonen i Fiskeridirektoratet.

Tre kommuner

I Bærum kommune vil det fra og med 1. oktober kun være tillatt å bruke håndsnøre, juksa, snurrevad eller dorg i det nye området ved Gåsøya.

I Larvik kommune er det opprettet fire nye områder som stenges for alle andre redskaper enn håndsnøre, dorg, juksa og snurrevad. Disse områdene er i indre Larviksfjorden, ved Malmøya, Hetta og Kjørtingen.

I Stavanger kommune er fire områder vurdert og tre av disse vil nå være stengt for fiske etter hummer med samme kriterier som de andre. Områdene hvor det nå innføres redskapsbegrensninger er ved Vignesholmane, ved Mortavika, og ved Stavanger og Hundvåg.

Plass til flere fredningsområder

Det er nå etablert nær 60 ulike fredningsområder for hummer av varierende størrelse i Oslofjorden, langs kysten og i fjorder på Vestlandet.

– Selv om vi nå begynner å få ganske mange fredningsområder for hummer på kysten, spesielt i Oslofjorden, på Skagerrakkysten og på kysten av Vestland fylke, ønsker Fiskeridirektoratet at kommuner med hummerbestander vurderer å foreslå flere områder. For eksempel er det ingen fredningsområder nord for Sognefjorden ennå, sier Henriksen.