MILJØ: Miljøvennlige krabbeteiner, slik den selveste Sig Hansen demonstrerte i Vågen i Bergen i vår, er blant prosjekter som kan få støtte.
MILJØ: Miljøvennlige krabbeteiner, slik den selveste Sig Hansen demonstrerte i Vågen i Bergen i vår, er blant prosjekter som kan få støtte.

Milliondryss i tilskudd til fiskeriforskning

I forrige runde delte Fiskeridirektoratet ut 12 millioner til fiskeriforskning. I år er søknadsfristen satt til 10. november. 

Publisert Sist oppdatert

Det melder direktoratet i en pressemelding. 

Private og offentlige søkere

Norske forskningsinstitusjoner og norske private aktører registrert i samarbeid med forskningsinstitusjoner kan søke.

– I 2022 fikk vi inn 29 søknader, hvorav 20 søknader ble innvilget. Totalt tilsagnsbeløp utgjorde 12.134.166 kroner, sier Anne Kjos Veim, fagdirektør i Fiskeridirektoratet.

Tilskudd til fiskeriforskning er finansiert av fiskeriforskningsavgiften.

– I de senere årene har vi sett en dreining mot flere søknader hvor miljø og energi inngår i fokusområdene, sier Veim.

Mijø og gjenvinning gjengangere

Noen eksempler på slike søknader er utviklingsprosjekt knyttet til nedbrytbare fiskeredskaper, miljøvennlig snøkrabbeteine, akustisk gjenfinning av tapt fiskeredskap, alternative slitemater i trålfiske og energieffektiviseringstiltak.

Tilskuddet kan maksimalt dekke 50 prosent av kostnadene for forskningsprosjektet.

– Det er også flere prosjekter som har hatt fokus på kvalitet og velferd i fiske med trål og snurrevad som er gjennomført med støtte fra tilskuddsordningen. Økt verdiskaping av kongekrabbe, samt økt kunnskap om torsk og hummer i indre Oslofjord er også blant prosjektene som har fått støtte, sier Veim.

Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet er unntatt ordningen.