TROMSØ HAVN: Cruiseanløp i Tromsø. Nå får Tromsø havn nesten 12,5 millioner kroner for å å etablere digital plattform for informasjonsdeling.
TROMSØ HAVN: Cruiseanløp i Tromsø. Nå får Tromsø havn nesten 12,5 millioner kroner for å å etablere digital plattform for informasjonsdeling.

Deler ut 37 millioner kroner til havneprosjekter

Kystverket har tildelt 37 millioner kroner til seks prosjekter som skal gjøre havnene mer miljøvennlig og effektive.

Publisert Sist oppdatert

Kystverket gir nå tilsagn til seks ettårige prosjekter gjennom ordningen for effektive og miljøvennlige havner. Totalt tildeles det 37 millioner kroner til disse prosjektene, som skal være ferdigstilt innen 30. november i år.

Mer sjøtransport

– Regjeringen vil ha mer kystutvikling og sjøtransport. Statlig støtte til investeringer i effektive og miljøvennlige havner er et svært treffsikkert virkemiddel. Her kan staten bidra til at vi får realisert gode prosjekter i havnene som gjør logistikken bedre, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i en pressemelding.

Populær ordning

For 2023 er det søkt om støtte til 24 prosjekter, og alle prosjektene har samlet sett søkt om rett i overkant av 400 millioner kroner.

– Ordningen har vist seg å være veldig populær. Noe av det første regjeringen gjorde var styrke tilskuddsordningen, som nå er på 98 millioner kroner. I det reviderte statsbudsjettet har vi nå økt rammene i ordningen ytterligere med 20 millioner kroner, sier Skjæran.

Tildeles i to omganger

Kystverket forvalter tilskuddsordningen, og pengene deles ut i to omganger. Søknader til ettårige prosjekter blir behandlet først, etterfulgt av søknader til toårige prosjekter. Kystverket har nå behandlet søknadene til de ettårige prosjektene, og forventer å fatte vedtak på de toårige prosjektene innen begynnelsen av juli.

Bidrar til investeringer

– Havnene utgjør det viktige bindeleddet mellom sjøtransport og landbasert produksjon, konsum og transport. Sjøtransporten er vår aller viktigste transportform for last inn og ut av Norge og derfor er havnenes effektivitet som bindeledd mellom sjø og land helt avgjørende. Alle prosjekt som får tilsagn kan vise til positive gevinster som overskrider omsøkt støttebeløp, samtidig som prosjektet ikke er bedriftsøkonomisk gunstig nok til at det blir prioritert av havna uten statlig tilskudd. På den måten er tilsagnet med på å sette i gang investeringer og aktivitet som gir gevinster utover den enkelte aktør i logistikkjeden, sier direktør for transport, havn og farlei i Kystverket, Sven Martin Tønnessen.

Tilsagn om tilskudd til ettårige prosjekt i 2023:

Tromsø Havn KF: kr 12 456 000 til digital plattform for informasjonsdeling.

Bergen Havn AS: kr 7 974 400 til digital plattform for deling og samhandling.

Kristiansund Base AS: kr 6 824 000 til oppgradering av digital løsning og integrasjon.

Kristiansand Havn IKS - Lagmannsholmen: kr 3 866 244 til utvidelse av roro-rampe og oppgradering av fendere.

Fjordbase AS: kr 3 520 000 til utvidelse av eksisterende digitale løsning.

Kristiansand Havn IKS - Caledonien: kr 3 000 000 til riving av skur og oppgradering av containerareal.

SUM tildelt kr 37 640 644