FÅR TILSKUDD: Den kommunale fiskerihavna i Nordvågen i Nordkapp kommune er et av prosjektene som får tilskudd.

Milliondryss til elleve nye fiskerihavner

Kystverkets tilskuddsordning for kommunale fiskerihavntiltak har gitt elleve prosjekt tilsagn på til sammen 36,1 millioner kroner til tiltak som skal gi bedre kommunale fiskerihavner.

Det melder Kystverket i en pressemelding. De forvalter tilskuddsordningen og lyste ut midlene i desember 2022.

Stor geografisk spredning

Kystverket mottok totalt 26 søknader innen søknadsfristen 1. mars.

De elleve prosjektene som får tilsagn omfatter åtte fiskerihavner i Troms og Finnmark, og tre fiskerihavner i Nordland. Blant prosjektene som får tilskudd finnes både faste- og flytende kaier, bølgedempingstiltak og utdypingstiltak.

– Vi vet at gode havner og en sikker og effektiv sjøvei er viktig for økonomisk vekst og regional utvikling. Denne tilskuddsordningen skal bidra til å gi bedre rammebetingelser for fiskerinæringen i kommunene, og skal stimulere kystkommuner til utbygging og utbedring av infrastruktur i fiskerihavner sier Sven Martin Tønnessen, direktør for transport, havn og farlei i Kystverket, sier Sven Martin Tønnessen, direktør for transport, havn og farlei i Kystverket.

Viktig virkemiddel

Tilskuddsordningen er dermed et viktig virkemiddel for å realisere fiskerihavnetiltak som kommunene anser som samfunnsøkonomisk viktige, men som er så kapitalkrevende at de vanskelig lar seg gjennomføre uten statlig støtte.

– Vi har mottatt mange gode søknader og opplever at det er stor interesse for ordningen, sier Tønnessen.

Nye tildelingsrunder forutsetter at tilskuddsordningen finansieres over statsbudsjettet, understreker Kystverket.

Tabellen under viser hvilke kommuner og fiskerihavnprosjekt som får hvor mye i tilsagn.

Troms og Finnmark:

Nordkapp, Nordvågen, flytebryggeanlegg

Lebesby, Kjøllefjord, flytebryggeanlegg

Måsøy, Havøysund, flytebryggeanlegg

Vardø , flytebryggeanlegg

Vardø, Kiberg, flytebryggeanlegg

Hasvik, Sørvær, flytebryggeanlegg

Tromsø, Brensholmen, utdypning

Ibestad, Engenes, utdypning

Nordland:

Øksnes, Myre, kai/bølgedemper

Vestvågøy, Eggum, flytebryggeanlegg

Vågan, Kleppstad, flytebryggeanlegg