Årsregnskap

VEKST: Egersund Trål hadde en god vekst i omsetningen i 2021 på 23,3 prosent.

Godt år for Egersund Trål

Egersund Trål med sitt beste år i 2021, og opplevde en vekst på 23,3 prosent fra året før.

Publisert Sist oppdatert

Ser man bort fra 2018, da Egersund Trål hadde omsetning over 200 millioner NOK, har selskapet hatt en solid vekst i omsetningen de siste 10 årene. 2021 var dessuten selskapets beste år hittil.

Økte kostnader

I 2021 omsatte selskapet for 208,9 millioner NOK, opp fra 169,4 millioner i 2020. Noe som ga en vekst på 23,3 prosent. Siden 2012 har de hatt en eventyrlig vekst på 212 prosent.

På ett år økte også kostnadene fra 139,8 til 177,2 millioner NOK. Spesielt varekostnadene økte mye, fra 73,4 til 109,6 millioner NOK, som tilsvarte 49 prosent. I regnskapsåret sysselsatte Egersund Trål 47 årsverk, og hadde 46,1 millioner i lønnsutgifter.

Selskapet er lokalisert i Egersund, og har avdeling på Hvaler og Austevoll. I kostnadene er det også bokført leieutgifter på lokaler på til sammen 7,88 millioner kroner, som er en økning 1,46 millioner.

Solid egenkapitalandel

Driftsresultat for 2021 viste 31,7 millioner NOK, mot 29,6 millioner året før. Årsresultat endte på 26,3 millioner NOK, mot 5,76 millioner i 2020. I 2020 hadde selskapet dessuten betydelige finanskostnader, pålydende 21,6 millioner, som gjorde at overskuddet var lavere.

Selskapet satte av 10,92 millioner NOK til konsernbidrag, mens 15,4 millioner ble avsatt til egenkapital. Selskapets egenkapital utgjorde med det 82,3 millioner NOK, og hadde ved årsslutt en egenkapitalandel på solide 56,3 prosent.

Full produksjon under korona

Egersund Trål AS produserer og selger fiskeriredskaper, i tillegg til videreutvikling av eksisterende produkter. Selskapet driver også forskning og utvikling av nye produkter for å bidra til å styrke bærekraften i fiskeriet.

Styret skriver i sin beretning at selv om de har vært underlagt koronarestriksjoner i 2021, har selskapet kunne kjøre full produksjon gjennom hele året selv om de har hatt enkelte logistikkutfordringer.

Sikret seg mot høye priser

Tross ettervirkninger av Covid-aa19 og krig i Ukraina er styret i selskapet optimistisk med tanke på fremtiden, selv om de opplever økte råvarepriser.

Risiko for svingninger i råvarepriser har selskapet sikret seg delvis mot gjennom forholdsvis lange kjøpsavtaler. Selskapet er derimot utsatt for prissvingninger på varer de selv omsetter.

– I de markeder vi opererer i er det normalt en del svingninger, men nedgang i fiskekvoter på et område medfører som regel økning innenfor et annet, og det gir oss hele tiden muligheter, skriver styret i sin beretning.

Samarbeidsavtale

Selskapet inngikk i løpet av 2021 distribusjonsavtale med ett annet selskap, som har produkter som de har stor tro på og som de mener kompletterer deres eget sortiment.

Fra januar i år annonserte Egersund Trål og Mustad Autoline at de styrket sitt samarbeid med å etablere Egersund og Mustad Havservice.

Egersund Trål er en del av Egersund Group Fiskeri AS, og selskapets aksjeposter i datterselskapene Egersund Herøy AS, Meløy Notbøteri AS, AS Fiskenett og Egersund Island EHF ble i 2019 overført til morselskapet.

Selskapet eier i sin helhet Egersund Trawl DK.