Årsregnskap

NERGÅRD FISK har anlegg i Gryllefjord, Senjahopen og Grunnfarnes på Senja.
NERGÅRD FISK har anlegg i Gryllefjord, Senjahopen og Grunnfarnes på Senja.

Nergård Fisk: Rekordstor omsetning - råstofftilgang og MSC-sertifisering bekymrer

Tross rekordomsetning i 2021, er Nergård Fisk AS bekymret for råstofftilgang og bortfall av MSC-sertifisering.

Nergård Fisk AS kjøper og produserer ferskfisk, filet, klippfisk, saltfisk og biprodukter av hvitfisk. Selskapet driver produksjonsanleggene i Senjahopen, Gryllefjord og Grunnfarnes - alle på Senja. Produktene selges i hovedsak gjennom søsterselskapet Nergård Seafood AS.

Rekordomsetning

Omsetningen for Nergård Fisk AS var i fjor på 285,2 millioner kroner, mot 177,7 millioner i 2020. Driftsresultatet var likevel på minus 11,3 millioner.

Selskapet mottok konsernbidrag, som inntekt på investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskap, pålydende 27,4 millioner kroner. Det gjorde at overskuddet endte på 11,34 millioner kroner, mot 3,3 millioner i 2020.

Overskuddet ble i sin helhet overført til egenkapital. Selskapets egenkapital utgjorde ved årsslutt 207,86 millioner kroner, og egenkapitalandelen var på 70 prosent.

SENJAHOPEN: Nergård Fisk tar imot og foredler hvitfisk.
SENJAHOPEN: Nergård Fisk tar imot og foredler hvitfisk.

Bekymret for råstofftilgangen

Tross rekordstor omsetning i 2021 er styret bekymret for råstofftilgangen i 2022, som følge av reduserte kvoter.
– Krigen i Ukraina har ført til økt usikkerhet, men har foreløpig ikke påvirket våre markeder negativt. MSC-sertifiseringen på torsk og hyse fanget innen 12 nm falt bort 26. april 2021, og det er fortsatt usikkert hvordan dette vil påvirke markedet, skriver styret i sin årsberetning.

Offentlige bevilgninger

De skriver videre at de har gjort store satsinger i Senjahopen. Bevilgninger fra det offentlige på forbedret infrastruktur, som havneutbygging, tryggere ferdsel og bedre strømforsyning til Senjahopen, vil være avgjørende for om de kan tiltrekke seg nødvendig arbeidskraft for å realisere potensialet i satsingen.