MER TEKNOLOGI: Det er kjent at juks foregår i fiskeriene som i andre næringer. Nå skal kontrollen strammes inn ved automatiske veiing og vekter som rapporterer direkte til Fiskeridirektoratet. Bilde for illustrasjon.
MER TEKNOLOGI: Det er kjent at juks foregår i fiskeriene som i andre næringer. Nå skal kontrollen strammes inn ved automatiske veiing og vekter som rapporterer direkte til Fiskeridirektoratet. Bilde for illustrasjon.

Flere teknologiske løsninger på fiskebåtene skal gi bedre ressurskontroll

– Vi har fulgt opp forslag til nytt regelverk for automatiske vekter og veiesystem ombord. Dette tiltaket er helt avgjørende for at vi skal løse utfordringene, opplyser Fiskeridirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

Fiskeridirektoratet melder at de har revidert handlingsplanen for utvikling av fremtidens fiskerikontroll.

Vil automatisere dokumentasjon

Sammen med Justervesenet har de nå laget utkast til nytt regelverk for fiskerne.

– Et av hovedmålene er å få til en mer effektiv fiskerikontroll, og gjennom omorganisering av direktoratet har vi lagt til rette for en styrket og mer effektiv innsats på en rekke områder, sier divisjonsdirektør Janne Andersen.

Det andre hovedmålet er å forbedre og automatisere dokumentasjon på aktivitet gjennom verdikjeden.

– Her har direktoratet sammen med Justervesenet fulgt opp forslag til nytt regelverk for automatiske vekter og veiesystem. Dette tiltaket er helt avgjørende for at vi skal løse utfordringene fiskerikontrollutvalget pekte på, sier Andersen.

En rekke prosjekter på gang

Det langsiktige målet er å utvikle og ta i bruk teknologiske løsninger om bord på fiskefartøy for å automatisere ressursregistreringen.

– Vår viktigste innsats her skjer gjennom FangstID-programmet, hvor en rekke prosjekter er satt i gang for å realisere målet.