SKEPTISK: – Når fiskernes observasjoner avviker så entydig fra ICES sitt kvoteråd, så må vi si fra, sier leder Kåre Heggebø hos Norges Fiskarlag.

Fiskarlaget om kvoterådet fra ICES: – Fullstendig uforståelig

– Dette er uforståelig og ikke i tråd med hva våre medlemmer rapporterer om, sier leder Kåre Heggebø i Norges Fiskarlag etter tilråding om nedgang i torskeuttaket i Nordsjøen.

Publisert Sist oppdatert

– Et råd som er vanskelig å forstå og enda vanskeligere å forklare, sier også organisasjonens ressursforsker Gjert Dingsør i Fiskebåt.

Anbefaler kvotenedgang

Som tidligere omtalt i Kystmagasinet, anbefaler ICES at fangstene i 2024 ikke bør være mer enn 22 691 tonn, Totalt sett er dette rådet 13 % lavere enn rådet for 2023, og 17 prosent lavere enn summen av avtalte kvoter i Nordsjøen og vest av Skottland i 2023.

Torsk i Nordsjøen og vest av Skottland gikk gjennom en metoderevisjon i vinter der bestanden i Nordsjøen og bestanden vest av Skottland ble slått sammen og delt i tre underbestander. Denne avgjørelsen ble gjort på grunnlag av biologiske data og genetiske undersøkelser. 

Forventer justering

Kåre Heggebø sier til organisasjonens egne nettsider at næringens observasjoner samsvarer lite med dagens råd.

– Fiskerne er tett på og kjenner disse farvannene. Våre medlemmer er ikke interessert i å ta ut mer enn det som er bærekraftig. MEN, understreker Heggebø, når fiskernes observasjoner avviker så entydig fra dette rådet, så må vi si fra.

– Jeg stiller nå spørsmålet om vi har kommet dit at forskerne driver forvaltning, sier han.

Kåre Heggebø sier han nå forventer en tett videre diskusjon mellom Norge, Storbritannia og EU i arbeidet frem mot å avklare en endelig kvote for torsk i Nordsjøen.