Kvoteråd: nordsjøsild

NORDSJØSILD: Kvoterådet for neste år er positivt for den pelagiske flåten. Illustrasjonsfoto.

Kvoterådet: Stor økning på nordsjøsild

ICES (Det internasjonale havforskningsrådet) anbefaler 28,3 prosent økning på nordsjøsild for neste år.

Kvoterådet anbefaler at totalfangsten av nordsjøsild ikke overstiger 532 166 tonn i 2024. Årets avtalte kvote ligger på 403 813 tonn. Det tilsvarer ei økning på 28,3 prosent neste år.

Tredelt grunn

Grunnlaget for økningen i kvoterådet er tredelt. Gytebestanden i 2022 er estimert til å være 32,5 prosent større enn antatt, rekrutteringen i 2022 (2021-årsklassen) er estimert til å være 87,3 prosent større enn det som har vært lagt til grunn og gytebestanden er forventet å være over tiltaksgrensen.

Dette opplyser Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

- Vi ser at gytebestanden i 2022 nå er estimert til å ha vært betraktelig større enn predikert i 2022, og i tillegg er rekrutteringen i 2022 estimert til å være høyere enn det som var lagt til grunn ved forrige kvoteråd, sier HI-forsker Cecilie Kvamme i en kommentar på HIs nettside.

Stabile kvoter

Kvoten for nordsjøsild har vært relativt stabil de siste ti årene, men har siden 2020 variert noe. Kvoten ble satt noe lavere i 2021 enn tidligere år, men for 2022 var kvoterådet på høyde med rådet som er gitt for neste år. For i år ble det anbefalt lavere kvote