NY METODE: Torsk i Nordsjøen og vest av Skottland gikk gjennom en metoderevisjon i vinter, der bestanden i Nordsjøen og bestanden vest av Skottland ble slått sammen og delt i tre underbestanden, melder ICES.

Foreslår kutt i kvotene i Nordsjøen

– Et råd som er vanskelig å forstå og enda vanskeligere å forklare, sier ressursforsker Gjert Dingsør i Fiskebåt.

Publisert Sist oppdatert

ICES har i dag kommet med råd for torsk i Nordsjøen og anbefaler i henhold til føre-var vurderinger at fangstene i 2024 ikke bør være mer enn 22 691 tonn, som tilsvarer 13 529 tonn fra Northwestern-underbestanden, 5240 tonn fra Viking-underbestanden, og 3922 tonn fra Southern-underbestanden. 

Rådene på underbestander bør ikke forstås som områdespesifikke råd. Totalt sett er dette rådet 13% lavere enn rådet for 2023, og 17% lavere enn summen av avtalte kvoter i Nordsjøen og vest av Skottland i 2023.

Metoderevisjon

Torsk i Nordsjøen og vest av Skottland gikk gjennom en metoderevisjon i vinter, der bestanden i Nordsjøen og bestanden vest av Skottland ble slått sammen og delt i tre underbestander. Denne avgjørelsen ble gjort på grunnlag av biologiske data og genetiske undersøkelser. Underbestandene er antatt å være geografisk adskilt i første kvartal, men blandet i varierende grad resten av året. Data fra alle underbestandene går inn i en nyutviklet bestandsmodell som kan estimere hvordan de tre underbestandene utvikler seg i forhold til hverandre.

– Næringen har i lengre tid vist til en bedre tilstand i nord enn i sør, noe som modellen bekrefter. Den nye modellen har blitt presentert og diskutert i møter mellom forskning og næring og har generelt blitt tatt godt imot, og har blitt sett på som et steg i riktig retning. Kritikken har gått på om det finnes tilstrekkelig med data for en slik kompleks modell, sier Dingsør.

Optimisme og skuffelse

Den nye modellen har også vist klare tegn til at senere års lavere kvoter har hatt en positiv virkning på bestanden, og alle underbestandene viser en positiv utvikling. Optimismen var derfor rådende før årets råd, og skuffelsen er derfor ekstra stor når ICES kommer med et kutt i kvoterådet. ICES estimerer fiskepresset på underbestandene til å være over Fmsy, som vil gi best langtidsutbytte, men lavere enn føre-var nivået Fpa. Gytebiomassen for Northwestern er over referansepunktet MSY Btrigger. Gytebiomassen for Viking er under MSY Btrigger, men over Blim. Gytebiomassen for Southern er under Blim.

Føre-var vurderinger

ICES viser i rådet til at det ikke er mulig å skille fangstene på underbestander, og argumenterer derfor for at, i henhold til føre-var vurderinger, må kuttet som gjennomføres på Southern underbestanden, også gjelde for Viking og Northwestern (F2023*0,40). 

– Dette argumentet er vanskelig å akseptere, og ICES går utover sin rolle som rådgiver og inn i forvaltningen, en rolle ICES ikke har. Resultatet blir et kutt i kvotene på 13%. 

– Hvis ICES hadde fulgt MSY-tilnærmingen som de er forpliktet til i forhold til avtalene med klientene, så hadde summen av rådene blitt 34120 tonn, opp 31% i forhold til rådene for 2023, og opp 25% i forhold til summen av avtalte kvoter for 2023.

Du kan lese mer om kvoterådene her: