VIL KOORDINERE: Fiskebåt ønsker å samordne henting av teiner som ble igjensatt under vinterens krabbefiske på grunn av store ismengder. De er redde for at teinene skal stå i veien for rekeflåten, melder de. Bilde for illustrasjon.

Fiskebåt vil samordne henting av teiner som står igjen under isen - direktoratet sier nei

Direktoratet har i følge Fiskebåt sagt nei til dette, og mener at det er hvert fartøy sitt ansvar å ta opp egne teiner.

Publisert Sist oppdatert

Det melder Fiskebåt.

– Vil ikke gi dispensasjon

Nå ber de om at noe skjer, for å få opp teinene.

– Fiskeridirektoratet vil ikkje gi dispensasjon for ei samla henting av snøkrabbeteiner. På grunn av isforholda er det mellom 30 og 40 teinelenker som ikkje er tatt opp etter at krabbefangsten er avslutta, skriver de.

Fiskebåt sende før påske et brev til direktoratet, der det blei bedt om at ein kunne samordne eit eller to fartøy til å ta opp alle dei uteståande teinene.

– Dette for at alle fartøya skulle sleppe å ta turen for å hente teinene. All fangst som er i teinene vil uansett bli slept fri.

Vil bli i veien for rekeflåten

I følge Fiskebåt har direktoratet stilt seg negative til dette.

– Direktoratet har sagt nei til dette, og meiner at det er kvart fartøy sitt ansvar å ta opp eigne teiner. Fiskeridirektoratet ser difor ikkje at det er noko grunnlag for å gi dispensasjon frå gjeldande forskrifter. Fiskebåt ser det som viktig at teinene blir tatt opp med det første, då dei ligg i eit område der reketrålflåten snart skal inn, påpeker de.

Kystmagasinet har vært i kontakt med Fiskeridirektoratet, som foreløpig ikke har hatt mulighet til å kommentere saken. Red.