STOR SAK: – Dette er Økokrims siste sak i kongekrabbekomplekset, og markerer slutten på over fire år med etterforskning og retteføringer, opplyser de. Saken har hatt forgreninger til hele landet. Bilde for illustrasjon.

Vestfolding dømt til fengsel for hvitvasking i kongekrabbesmugling

En 44 år gammel mann er ved tilståelsesdom i Vestfold tingrett dømt til fengsel i 90 dager, hvorav 60 dager betinget, for hvitvasking av ulovlig fangstet kongekrabbe.

Publisert Sist oppdatert

Mannen har tilstått å leie ut frysehenger til frakt av ulovlig fangstet kongekrabbe. Det melder Økokrim i en pressemelding.

– Dette er Økokrims siste sak i kongekrabbekomplekset, og markerer slutten på over fire år med etterforskning og retteføringer, opplyser de.

Fraktet fra Finnmark til Kjeller

En 44 år gammel mann er ved tilståelsesdom i Vestfold tingrett dømt til fengsel i 90 dager, hvorav 60 dager betinget, for hvitvasking av ulovlig fangstet kongekrabbe.

Mannen er daglig leder i et selskap som leier ut frysehengere, og tilsto i retten at han visste at frysehengeren selskapet leide ut høsten 2019 ved ett tilfelle ble brukt til å frakte ulovlig fangstet kongekrabbe. Kongekrabben ble fraktet fra Finnmark til et lager på Kjeller for videre omsetning.

Del av omfattende sakskompleks

Saken har sitt utspring i avdekkingen av et omfattende, landsdekkende nettverk for ulovlig fangst og omsetning av kongekrabbe sommeren/høsten 2019. Opprullingen av nettverket var resultatet av et samarbeidsprosjekt mellom Økokrim og Finnmark politidistrikt.

Domfellelser i saken omfatter leddene fra ulovlig fangst i Varangerfjorden/Båtsfjorden, transport, salg og til heleri og hvitvasking i mottaksledd over store deler av Østlandet. Dommen er Økokrims tiende domfellelse i komplekset.

Slutten på fire år med etterforskning

– Dette er Økokrims siste sak i kongekrabbekomplekset, og markerer slutten på over fire år med etterforskning og retteføringer. Dommen viser hvordan ellers lovlig virksomhet – i dette tilfellet utleie av frysehenger – blir straffbar hvitvasking når utleieren forstår at hengeren skal brukes til å sikre utbyttet av en straffbar handling. Vi mener at det har sterk allmennpreventiv betydning at også denne type bistand domfelles, sier politiadvokat i Økokrim, Ragna Flækøy Skjåkødegård.

Mannen ble også idømt inndragning av 10 000 kroner, som var det som ble betalt for leie av hengeren. 

– Dommen er ikke rettskraftig, opplyser Økokrim.