MEST I NORD: Høyest kvantum ble levert i Øst-Finnmark med 368 tonn av totalen, hvorav 178 tonn kom fra snurrevad og 163 tonn fra line/autoline, melder Råfisklaget i sin ukesrapport.

Omsetningen av fersk torsk gikk ned i uke 33

Omsetningen av fersk torsk i uke 33 var på 509 tonn til verdi 13,5 millioner kroner, en reduksjon fra 752 tonn til verdi 21 millioner kroner fra uken før.

Høyest kvantum ble levert i Øst-Finnmark med 368 tonn av totalen, hvorav 178 tonn kom fra snurrevad og 163 tonn fra line/autoline. Deretter fulgte Vest-Finnmark med 78 tonn av totalen, hvorav snurrevad stod for 66 tonn, melder Råfisklaget.

Nedgang i omsetningen

Råfisklagets omsetning i uke 33 var på 237 millioner kroner millioner kroner (foreløpig tall) mot 454 millioner kroner uken før. I tallet for uke 33 inngår 4 millioner kroner etter utenlandske leveranser. Omsetningen for norske båter stod for 232 millioner kroner, fordelt med 128 millioner kroner på fersk og 104 millioner kroner på fryst råstoff. Tilsvarende for uke 33 i fjor var omsetningen 353 millioner kroner, hvorav utenlandske leveranser utgjorde 21 millioner kroner. Omsetningen for norske båter var på 332 millioner kroner var fordelt med 144 på fersk og 186 på fryst råstoff.

Torsk størst på fryst

Foreløpige tall for omsetningen av fryst råstoff i perioden viser 104 millioner kroner mot 250 millioner kroner uken før. 1.322 tonn torsk var størst i verdi med 42 millioner kroner, deretter fulgte 89 tonn blåkveite til verdi 3,8 millioner kroner, 1.866 tonn reke til verdi av 41 millioner kroner. Omsetningen av ferskt råstoff i uke 33 ble på 128 millioner kroner mot 49 millioner uken før. Blåkveite var størst i verdi med 40 millioner av totalen, deretter følger sei med 25 millioner, kongekrabbe med 25 millioner og torsk med 14 millioner. Verdien av øvrige arter fremgår av tabell 2.

Blåkveitefisket stengt 16. august

Andre periode for direktefisket etter blåkveite for båter under 28 meter største lengde som drifter med konvensjonelle redskaper åpnet 07.08.2023 og ble stengt 16.08.2023. Tall fra Fiskeridirektoratet viser at total fangst for begge periodene ble på 7.874 tonn slik at fangst av blåkveite hittil i år viser et overfiske på 393 tonn fra totalkvoten på 7.481 tonn. 1.551 tonn av totalen i andre periode er tatt på garn, 1.072 tonn på line/autoline og 267 tonn på snurrevad. Størst kvantum levert i Troms med 1.134 tonn, fulgt av Vesterålen med 776 tonn, Lofoten med 729 tonn og Finnmark med 244 tonn. Prismessig har det også i andre periode vært stor variasjon, fra 34+ til enkelte fangster solgt for 47 kr/kg. 

Nedgang i levert torsk

I løpet av uke 33 ble det levert og omsatt 2.432 tonn fersk sei til en verdi av 25 millioner kroner. Ned fra 3.055 tonn/ 31 millioner kroner uken før. Størst kvantum levert i Vest-Finnmark med 1.298 tonn av totalen, hvorav 785 tonn kom fra not og 403 tonn kom fra snurrevad. Deretter følger Øst-Finnmark med 398 tonn av totalen, hvorav 273 tonn kom fra snurrevad og 123 tonn kom fra not. I Troms ble det levert 308 tonn, hvorav 145 tonn kom fra not, 65 tonn fra snurrevad og 62 tonn fra garn. Vesterålen står for 234 tonn, hvorav 113 tonn kom fra garn og 90 tonn kom fra snurrevad. Deretter følger Lofoten med 93 tonn, hvorav 33 tonn på garn og 32 tonn på snurrevad. Sør-Trøndelag er neste på lista med 57 tonn av totalen. Kvanta under 18 tonn i resterende soner.

Hysa størst i Lofoten/Salten

Omsetningen av ferskhyse levert i uke 33 var 250 tonn til verdi 3,5 millioner kroner, ned fra 324 tonn/4,3 millioner kroner uken før. Lofoten/Salten er største sone med 128 tonn av totalen, der 123 tonn kom fra snurrevad. Deretter følger Vest-Finnmark med 87,5 tonn, hvorav 86 tonn kom fra snurrevad. 69 tonn var levert i Øst-Finnmark der 64 tonn kom fra snurrevad. I Troms ble det levert 18 tonn, i Vesterålen ble det levert over 13 tonn og på Nordmøre ble det levert litt over 6 tonn. Kvanta under 2 tonn i resterende soner. 

Nedgang for fersk reke

Omsetningen av ferskreke i uke 33 utgjorde nesten 27 tonn til verdi 2,7 millioner kroner. Det er en nedgang fra uke 32 da det ble omsatt 32,8 tonn til verdi 2,9 millioner kroner. Mest kvantum ble tatt i Varangerfjorden med 8 tonn av totalen, 4 tonn i Reisafjorden, 3 tonn i Saltfjorden og 2,5 tonn i Ullsfjorden. Kvanta under 1,5 tonn i resterende fangstfelt. 

Kongekrabben fortsatt konge

I løpet av uke 33 ble det levert 87,5 tonn kongekrabbe til verdi 25 millioner kroner. En nedgang fra uke 32 da det ble levert 106 tonn kongekrabbe til verdi 30,2 millioner kroner. Av totalen er 76 tonn tatt av 202 båter i det kvoteregulerte fisket, nesten 8 tonn er tatt i det uregulerte fisket av 29 båter og 1,7 tonn tatt i ungdomsfiskeordningen av 29 båter. For all fangst av kongekrabbe fordeler det seg geografisk med 17,2 tonn i Tanafjorden, nesten 17 tonn i havområdet mellom Berlevåg og Båtsfjord, 16 tonn i Porsangerfjorden, nesten 11 tonn i Laksefjorden, nesten 9 tonn i Varangerfjorden og 7,5 tonn havområdet mellom Båtsfjord og Vardø.

Mye taskekrabbe på Helgeland

I uke 33 ble det omsatt 212 tonn taskekrabbe til verdi 3,3 millioner kroner. Det er litt ned fra uke 32 da det ble omsatt 203 tonn til verdi 3,2 millioner kroner. Geografisk fordeler leveransene seg med 26,5 tonn i Lofoten, 62 tonn på Helgeland, nesten 21 tonn i Nord-Trøndelag, 89 tonn i Sør-Trøndelag og 13,5 tonn på Nordmøre. Så langt i år er det omsatt 1.837 tonn taskekrabbe til verdi 29 millioner kroner. Til samme tid i fjor var det omsatt 1.710 tonn til verdi 23 millioner kroner.