Finner ikke skipper - blir liggende ved kai

I fjor somme kjøpte Nordtrål AS en tråler. Det trengs to skippere for kontinuerlig drift. Men det har vist seg vanskelig å få tak på, - og regelverket gjør det ikke enklere. Derfor har tråleren ligget ved kai i flere måneder.

Publisert Sist oppdatert

– Nordtrål AS kjøpte den 18 meter lange tråleren Havfluna av Konrad Nilsen og Sønn AS på Flekkerøy utenfor Kristiansand i juni i fjor. Siden januar har tråleren som skal skulle vært kontinuerlig på rekefiske, ligget ved kai stort sett det meste av tiden etter årsskiftet, unntatt noen uker i mai og juni, forteller reder Karl-Ole Thomassen fra Sandnessjøen i Norland. Han eier rederiet sammen med sin far Henry Thomassen.

Vanskelig å få tak i skipper

Det siste året har Nordtrål AS aktivt søkt etter mannskap til tråleren som skal fiske reker nord for 62 grader. Karl-Ole Thomassen er født i 1954, og vil gjerne ha en avløser. Men det har vist seg vanskelig å få tak i.

Til Fiskeridirektoratet skriver Nordtrål: Det har vært benyttet alle kjente kanaler for anskaffelse av personell, så som NAV, sosiale medier og nettverk både for havgående og kystfartøy, med flere. Men vi må dessverre erkjenne at vi ikke har kommet i mål, og ser sitasjon svært krevende.

Kunnskap for reketråling begynner det å bli langt mellom, og vi ønsker å posisjonere oss for rekruttering inn i næringa. Slik situasjonen er nå, ser vi oss vi dessverre ingen annen utvei, enn å søke dispensasjon fra Deltakerloven, § 5 a. Krav til bosted.

Denne paragrafen sier: «Det er forbudt å nytte fartøy til ervervsmessig fiske eller fangst dersom ikke minst halvparten av mannskapet og lottfiskerne samt fartøyføreren er bosatt i en kystkommune eller i en nabokommune til en kystkommune. Kravet til fartøyførers bosted gjelder ikke hvis fartøyfører også er fartøyeier. Det kan etter søknad gis dispensasjon fra bostedskravet for fartøyfører med bosted annet sted i Norge, eller i Norden eller EØS-området for øvrig.

«Havfluna» trenger skipper for å kunne drive mer kontinuerlig.

Vi søker herved dispensasjon fra kravet om bosted i Norge, for å kunne søke og ansette skipper av utenlandsk opprinnelse. Dispensasjon ønskes i en periode på 5 år.

Ved innvilgelse av en slik dispensasjon åpner det en mulighet for oss å kunne få tilgjengelig kunnskap og personell fra utlandet, og dermed ved riktig personell få komme i stabil produksjon i selskapet over en lengre periode, med dertil mulighet for å rekruttere og utdanne norsk ungdom i førende stillinger. Vi håper at dette kan være rom for i dagens personellmarked».

Det skulle vise seg vanskeligere enn forventet. Først ble rederiet bedt om å sende inn dokumentasjon på at de aktivt hadde søkt etter skipper. Så ble gjort og direktoratet aksepterte at løsningen nok ville være å få tak på skipper fra utlandet.

Satt ut av svaret han fikk

– Jeg ble satt ut, da direktoratet forlangte at de måtte vurdere kvalifikasjonene til skipper og godkjenne denne. Det betød at vi kanskje måtte legge med mye arbeid i å skaffe skipper, så for kanskje å få denne underkjent av direktoratet.

Det hele strandet. «Havfluna» ligger ved kai. Helst ville vi ha norsk skipper. Men det er stor mangel på arbeidskraft i Norge, og da er det ikke lett å lokke med hyre og lott. I dette fisket er det alltid en risiko for at det vil gå dårlig og lønna lav. Det er også en mulighet for svært god lønn om skipper er dyktig, forteller Karl-Ole, som presiserer at de helst vil ha en norsk skipper. Når båten ble kjøpt av det en del av planen å bruke den til rekruttering og skape nye arbeidsplasser.

Ny skipper kan bli medeier

«Havfluna» skal utelukkende fiske reker.

Det har også blitt i forsøkene på å finne en skipper blitt åpnet opp for å gjøre skipperen til medeier i «Havfluna».

Med ett mannskap på fire kan tråleren drives døgnkontinuerlig. Reker er det nok av. Det er en kvote på 170 000 tonn reker nord for 62 grader, hvorav bare halvparten av kvoten blir fisket. Nordtrål AS søkte for litt tid tilbake på to rekekvoter som ble lyst ut av direktoratet. De var en av mange som ikke var blant de to heldige.

Mulig løsning i høst

– Med så store rekekvoter tilgjengelig burde det blitt lyst ut flere kvoter. For oss ville en slik kvote gitt oss et enda bedre inntjeningsgrunnlag, noe som kanskje ville gjort det lettere å få tak på en skipper, sier Karl-Ole. Han kan fortelle at de nå har kontakt med en person som kanskje går om bord som skipper nå i høst. I hvert fall har han håp om at det skjer. Men frem til da har «Havfluna» i år stort sett ligget ved kai.