EU-SONEN: Her siles vannet av årets første kolmulefangst tatt av "Odd Lundberg" vest av de britiske øyer.

Ber om refordeling av kolmule i EU

Pelagisk forening ber om å refordele soneadgang for kolmule i EUs farvann.

Pelagisk Forening har bedt Fiskeridirektoratet vurdere om det er grunnlag for å refordele soneadgang for ringnotgruppa for kolmule i EU. Det skriver de på sin Facebook-side.

- Vi har fått opplyst at det mer soneadgang enn kvote igjen så vi mener dette burde kunne la seg gjøre, opplyser daglig leder Mariann Frantzen til Kystmagasinet. 

Hun legger til at ettersom Norge ikke har anledning til å fiske kolmule i britisk farvann, så er det viktig at soneadgangen i EU blir utnyttet best mulig. 

- Vi har derfor bedt om at en eventuell refordeling blir vurdert raskt, sier hun.