ENIGE OG TRO: Fra møtet i Northern Fisheries Alliance Spatial Squeeze Working Group. Gjert Dingsør i andre rekke t.v. Foto: Privat

Møttes i London for å diskutere massiv industriutbygging til havs

Fiskeriorganisasjoner fra landene rundt Nordsjøen deler en felles bekymring for ny massiv industriutbygging til havs. Sist uke møttes de i London for å diskutere felles utfordringer.

Publisert Sist oppdatert

De europeiske fiskeriorganisasjonene deler en stor bekymring for at ny industri skal ødelegge for fiskeriinteressene.

– Fiske er levebrød for mange

I en felles uttalelse fra møtet i London viser organisasjonene til at fiske har gitt levebrød for mange mennesker, opprettholdt lokalsamfunn og sørget for mat til befolkningen i uoverskuelig tid.

– Nå settes alt dette på spill, som følge av nye utbygginger, som kommer i raskt tempo, uten at en reelt sett tenker på konsekvensene. Energiselskap og investorer ser store fortjenester fra kortvarige, men massive utbygginger av vindkraftverk til havs, samtidig som regjeringer ser etter politiske fordeler, heter det i en uttalelse fra organisasjonene.

Oppfordrer til å prioritere

De skriver videre;

– Vi frykter at fiskeriinteresser og våre lokalsamfunn kan bli ødelagt i jaget etter å ta havet i bruk til nye formål. Vi oppfordrer derfor regjeringene i landene rundt Nordsjøen om å prioritere matforsyning, «helsetilstanden» til det marine miljøet, og vanlige folk sitt liv og levebrød.

Det må være en reell dialog om hvordan naturressursene våre best kan brukes.

– Denne dialogen må blant annet bygge på fakta om konsekvenser av utbygging av vindkraft til havs, samtidig som stemmene til fiskere og andre tradisjonelle brukere av hav og kyst respekteres som likeverdige, skriver organisasjonene.

Møttes i London

De som står bak uttalelsen er medlemmer av: Northern Fisheries Alliance Spatial Squeeze Working Group, med representanter fra Shetland, Skottland, England, Irland, Danmark, Sverige og Norge. Ressursforsker Gjert Endre Dingsør fra Fiskebåt representerte Norges Fiskarlag i gruppens møte i London.