Denne Trefjar-sjarken, 'Bajas' har fisket suverent mest sjøkreps.
Denne Trefjar-sjarken, "Bajas" har fisket suverent mest sjøkreps.

Kjempestart på teinefiske

Årets fiske etter sjøkreps har gitt 28 fartøy over tusen kilo frem til 11. mars. På topp troner «Bajas» som har fisket 6 778 kilo. Prisene for sjøkreps varierer i år fra 160 – 200 kroner per kilo og fangstene er jevnt over bedre enn i fjor. Det betyr at mange små sjarker og fiskefartøy har en fantastisk inntjening.

Både prisene og fangstene er svært gode til glede for de som fisker sjøkreps.
Både prisene og fangstene er svært gode til glede for de som fisker sjøkreps.

For «Bajas» betyr en pris på 175 kroner per kilo en inntjening på cirka 1,1 – 1,2 millioner kroner på mindre enn to og en halv måned. Mange av fartøyene som fisker sjøkreps er enmanns-sjarker. De færreste har fisket i mer enn seks til åtte uker. Nederst i tabellene vi har laget er Hokstein som har levert 1009 kilo. Det gir en inntjening på 160 – 200 000 kroner.

To båter, «Teinefangst» og «Thea» har levert henholdsvis 4708 kilo og 4209 kilo. Med snittpris på 175 kroner gir 823 000 og 736 000 kroner. Selv om det er to om bord så er dette en svært anstendig inntjening.

Totalt er det per 11. mars fisket 112 tonn sjøkreps. Det absolutt aller meste er fisket med teiner. Blant de 28 båtene med størst fangst er det to trålere og to garnbåter som alle har fisket mer enn tusen kilo. Men hele 24 av båtene er teinebåter.

Foreløpig har det desidert beste fisket vært på kysten av Trøndelag. Men det er også en båt som har fisket over to tonn på det som oppgis som Eigersundsbanken.