NEDGANG I VOLUM: Norge eksporterte 5 200 tonn fersk torsk til en verdi av 280 millioner kroner i tredje kvartal. Det er en nedgang i volum på 27 prosent, melder Sjømatrådet.

Sjømatrådet: Ny eksportrekord for sjømat

– I september brøt vi 100 milliarderkronersgrensen, jubler Sjømatrådet. For fersk torsk faller imidlertid både verdien og volumet, viser statistikken.

Publisert Sist oppdatert

I årets ni første måneder har Norge eksportert sjømat for 109 milliarder kroner. Det er ny rekord, med en vekst på 29 prosent, eller 24,3 milliarder kroner, sammenlignet med samme periode i fjor.

– Verdiveksten for norsk sjømateksport har vært imponerende i år, og i september passerte vi 100-milliardersgrensen. Historisk høye priser er en av forklaringene til at tredje kvartal ga tidenes høyeste eksportverdi for norsk sjømat, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

Tidenes beste kvartal

I tredje kvartal eksporterte Norge sjømat for 39 milliarder kroner. Dette er tidenes høyeste verdi i et kvartal. Den gamle rekorden var fra fjerde kvartal i 2021 og lød på 36,1 milliarder kroner.

– Norsk sjømat har beholdt sin sterke globale posisjon både gjennom koronapandemien og den krevende tiden vi befinner oss i nå. Økte produksjonskostnader, utfordrende logistikk og en skyhøy matvareinflasjon i våre viktigste markeder har løftet sjømatprisene, men gjør samtidig at vi går usikre tider i møte når kjøpekraften svekkes og markedene er i rask endring, sier Chramer.

I årets ni første måneder har Norge eksportert sjømat for 109 milliarder kroner. Det er ny rekord, med en vekst på 29 prosent, eller 24,3 milliarder kroner, sammenlignet med samme periode i fjor.

I årets ni første måneder har Norge eksportert sjømat for 109 milliarder kroner. Det er ny rekord, med en vekst på 29 prosent, eller 24,3 milliarder kroner, sammenlignet med samme periode i fjor.

– Verdiveksten for norsk sjømateksport har vært imponerende i år, og i september passerte vi 100-milliardersgrensen. Historisk høye priser er en av forklaringene til at tredje kvartal ga tidenes høyeste eksportverdi for norsk sjømat, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

Verdiveksten for norsk sjømateksport har vært imponerende i år, og i september passerte vi 100-milliardersgrensen. Historisk høye priser er en av forklaringene til at tredje kvartal ga tidenes høyeste eksportverdi for norsk sjømat, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

Den rekordsterke eksportverdien for årets ni første måneder bekrefter på nytt sjømatnæringens posisjon som landets nest viktigste eksportnæring. Hele Norge kan glede seg over aktiviteten og verdiene som skapes langs kysten vår. Regjeringen har satt et mål om minst 50 prosent økning i norsk eksport utenom olje og gass innen 2030. Eksporttallene så langt i år viser at sjømatnæringen blir en viktig bidragsyter for å nå dette målet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Laks står for 72 prosent av verdien i tredje kvartal

Av artene er det fortsatt laks som er eksportmotoren. Den sto for 72 prosent av verdien og 49 prosent av det totale eksportvolumet i tredje kvartal. Sammenlignet med samme periode i fjor økte verdien med 6,5 milliarder kroner, eller 30 prosent.

– I EU-markedet faller hjemmekonsumet av laks, men her tar restaurantene en stadig større andel, noe som kompenserer for nedgangen i dagligvarehandelen, sier Christian Chramer.

Utfordringer

Hvitfiskkategorien og makrell kan også vise til en sterk vekst. Eksportverdien for fryst torsk og klippfisk har aldri vært høyere i et tredje kvartal, mens det var verdirekord for pelagiske arter i en september-måned.

– I andre deler av sjømateksporten er det imidlertid utfordringer. Tørrfisk har en svak utvikling så langt i år, og det er volumnedgang på både ferske og fryste filetprodukter av torsk, sier Christian Chramer.

Verdifall for fersk torsk

 • Norge eksporterte 5 200 tonn fersk torsk til en verdi av 280 millioner kroner i tredje kvartal.
 • Det er en nedgang i volum på 27 prosent.
 • Verdien sank med 8 millioner kroner, eller 3 prosent i samme periode.
 • Danmark, Sverige og Tyskland var største mottakere av fersk torsk fra Norge i tredje kvartal.

– Eksportvolumet til alle de største destinasjonslandene sank i tredje kvartal. Et betydelig lavere landingsvolum bidrar til en nedgang i eksportvolumet, mens høyere priser gjør at eksportverdien nesten er på nivå med samme periode i fjor, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Nedgang i volum og verdi i september

I september ble det også en nedgang i både volum og verdi.

 • Det ble eksportert 1 100 tonn fersk torsk til en verdi av 67 millioner kroner i september.
 • Det er en nedgang i volum på 54 prosent.
 • Verdien falt med 34 millioner kroner, eller 33 prosent, sammenlignet med september i fjor.

Rekordkvartal for fryst torsk

 • Norge eksporterte 14 600 tonn fryst torsk til en verdi av 809 millioner kroner i tredje kvartal.
 • Det er en økning i volum på 11 prosent.
 • Verdien økte med 279 millioner kroner, eller 53 prosent, i samme periode.
 • Kina, Storbritannia og Polen var de største mottakerne av fryst torsk fra Norge i tredje kvartal.

– Eksportverdien av fryst torsk har aldri vært høyere i et tredje kvartal. Landingsvolumet av fryst torsk økte i tredje kvartal, noe som ga utslag i høyere eksportvolum. Rekordhøye eksportpriser er imidlertid det største bidraget til den kraftige økningen i eksportverdien, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Vekst til Storbritannia og Kina

Kina og Storbritannia skiller seg ut med størst vekst i eksportvolum i tredje kvartal, med en økning på henholdsvis 27 og 45 prosent, eller 1 300 og 1 000 tonn. Både fryst hel torsk og fryst filetblokk til Storbritannia øker i volum, mens til Kina ser vi vekst både for fryst hel torsk og fryste spiselige biprodukter.

– I Storbritannia øker kostnadene både for forbrukere og bedrifter, og det krever harde prioriteringer. Til tross for dette står norsk torsk fortsatt sterkt i vårt største marked for fryst hvitfisk, sier Norges sjømatråds utsending til Storbritannia, Victoria Braathen.

I årets ni første måneder har Norge eksportert sjømat for 109 milliarder kroner. Det er ny rekord, med en vekst på 29 prosent, eller 24,3 milliarder kroner, sammenlignet med samme periode i fjor.

– Verdiveksten for norsk sjømateksport har vært imponerende i år, og i september passerte vi 100-milliardersgrensen. Historisk høye priser er en av forklaringene til at tredje kvartal ga tidenes høyeste eksportverdi for norsk sjømat, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.