Storbritannia

FORBEDRET: Frihandelsavtalen med Storbritannia har viktige forbedringer for norsk sjømateksport.

Forbedringer for norsk sjømateksport til Storabritannia

Frihandelsavtalen med Storbritannia har flere viktige forbedringer for norsk sjømateksport.

Publisert Sist oppdatert

Frihandelsavtalen mellom Norge, Island, Liechtenstein og Storbritannia trådte i kraft 1. september 2022. Norske bedrifter har kunnet benytte seg av deler av avtalen siden 1. desember 2021, men nå har avtalen i sin helhet trådt i kraft.

Nest viktigste marked

Storbritannia er det landet i verden Norge eksporterer mest til, og vårt nest viktigste enkeltmarked, etter EU. Bare i 2021 eksporterte norske bedrifter varer for nesten 285 milliarder kroner til Storbritannia, noe som tilsvarer 20 prosent av all norsk eksport. Importen var på om lag 40 milliarder kroner.

Olje og gass, metaller og sjømat utgjør den største andelen av norsk eksport til Storbritannia.

Viktige forbedringer

For norsk sjømat innebærer avtalen flere viktige forbedringer for markedsadgang til Storbritannia. Eksempelvis fryste pillede reker kan eksporteres tollfritt fra 1. januar 2023.

Avtalen gir også nulltoll eller tilgang på tollfrie importkvoter for fryst filet av hvitfisk. Dermed er tilnærmet all eksport av hvitfisk til Storbritannia tollfri.

Les mer om frihandelsavtalen her.