TIL JUNAITEN: – Størst vekst er det i eksporten av både fryst og levende kongekrabbe til USA som øker med 32 millioner kroner eller 562 prosent.

Sterk oktobermåned for snøkrabbe og kongekrabbe

Kongekrabbeeksporten fra Norge øker til Nord-Amerika med 37 millioner eller 361 prosent, mens den går tilbake med 4,8 millioner til Asia, melder Norges Sjømatråd.

Publisert Sist oppdatert

Norge eksporterte 110 tonn kongekrabbe til en verdi av 77 millioner kroner i oktober.

Økte med 49 prosent

  • Verdien økte med 25 millioner kroner, eller 49 prosent, sammenlignet med oktober i fjor.
  • Det er en vekst i volum på 7 prosent.
  • USA, Canada og Nederland var de største markedene for kongekrabbe i oktober.

Sanksjonene mot russisk krabbe i USA og EU har ført til økt tilførsel av russisk krabbe i Asia.

– Etter at den russiske fangstsesongen på rød kongekrabbe startet i september, har økt tilførselen av levende kongekrabbe til Asia ført til reduksjon i prisene. I samme periode kom nyheten om at det ikke blir noen kvote på rød kongekrabbe i Alaska, for andre året på rad, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Josefine Voraa.

Størst vekst til USA

Dette gir utslag i kongekrabbeeksporten fra Norge, som øker til Nord-Amerika med 37 millioner eller 361 prosent, mens den går tilbake med 4,8 millioner til Asia.

– Størst vekst er det i eksporten av både fryst og levende kongekrabbe til USA som øker med 32 millioner kroner eller 562 prosent. En svekket norsk krone mot amerikansk dollar bidrar også positivt til eksportverdien i oktober ved at prisene i norske kroner holder seg på et høyt nivå, sier Josefine Voraa.

God måned for snøkrabbe

  • Norge eksporterte 231 tonn snøkrabbe til en verdi av 33 millioner kroner i oktober.
  • Verdien økte med 33 millioner kroner og volumet med 230 tonn.
  • USA, Canada og Danmark var de største markedene for snøkrabbe i oktober.

Sammenliknet med oktober i fjor er det en kraftig vekst i eksporten av snøkrabbe, ettersom det bare ble eksportert i underkant av 2 tonn.

Kvote-nyhet ga et løft i oktober

Store varelagre og lavere etterspørsel i USA har ført til kollaps i snøkrabbeprisene og en nedgang i den norske eksporten av snøkrabbe på 66 prosent hittil i år.

– Nyheten om at det ikke blir noen kvote på Opilio-snøkrabbe i Alaska og sanksjoner mot russisk krabbe har gitt markedet et løft de siste månedene. I oktober økte den norske eksporten til USA med 73 tonn til 13 millioner kroner, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Josefine Voraa.