ØKNING: Kongekrabbekvoten anbefales økt.
ØKNING: Kongekrabbekvoten anbefales økt.

Anbefaler økt kvote for kongekrabbe

Havforskerne har foreslått kvoten på kongekrabbe for 2023.

Havforskerne har foreslått at kvoten på kongekrabbe økes med 530 tonn i 2023. Det betyr at den totale kvoten for kongekrabbe i det kvoteregulerte området i Øst-Finnmark foreslås til 2375 tonn.

Utenfor det kvoteregulerte området anbefales det fortsatt fritt fiske etter kongekrabbe.

Tokt med trål, teiner og videoslede

Havforskningsinstituttet skriver på sin nettside at det årlige kongekrabbetoktet i det kvoteregulerte området ble gjennomført i perioden 5. til 26. september. Fjorder og havområder ble undersøkt med trål, teiner og videoslede, og under toktet ble det til sammen gjort 88 tråltrekk og 79 videostasjoner.

Videoslede benyttes for direkte telling av krabbe på bunnen, og fiske med teiner ble gjort på 27 stasjoner. Krabbe som tas opp med trål eller teiner bidrar til kartlegging av størrelse og kjønnssammensetningen i bestanden.

Økt andel hanner

– Resultatet fra årets tokt viser en økning i antallet fangstbare hanner, som tilsier at en økning av kvoten er forsvarlig, sier bestandsansvarlig for kongekrabbe ved HI, Carsten Hvingel, i en kommentar på instituttets nettside.

Det har også blitt gjennomført et teinetokt vest for Nordkapp, for å kartlegge tetthet og spredning av kongekrabbe. Tettheten i området vest av Nordkapp viser at det er 1000 ganger lavere enn i det kvoteregulerte området.