FINNERLØNN: – Hvis noen finner en merket sjøkreps, så ønsker vi at de sender bilde av merket til oss. Det blir utbetalt finnerlønn til alle som sender inn merket fra en sjøkreps, opplyser Havforskningsinstituttet.

De betaler deg 100 kroner per sjøkreps - og du får beholde krepsen etterpå

Finner du en merket sjøkreps ved Frøya eller Hitra, ønsker havforskerne å høre fra deg. Premie: 100 kroner i finnerlønn og den velsmakende halen.

Publisert Sist oppdatert

Det melder Havforskningsinstituttet.

Hver høst siden 2019 har HI-forskere merket sjøkreps ved Frøya i Trøndelag. I år er de i gang igjen.

– Vi fanger sjøkreps med teiner, og så lengdemåler og kjønnsbestemmer vi dem. Så blir de merket, før vi slipper dem ut igjen, sier havforsker Guldborg Søvik.

God hjelp fra lokale elever

Det årlige feltarbeidet er et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet og Guri Kunna videregående skole på Frøya og Hitra.

Skolen stiller med skolebåten «Fru Inger» og førsteårselevene på naturbrukslinjen er mannskap og røkter teinene.

Vil lære mer om vandringen

Alle krepsene som går i teinene, blir merket. Målet med arbeidet er å kunne lære mer om vandring, vekst og overlevelse til sjøkrepsen.

– Sjøkreps graver huler i bunnsedimentet som de gjemmer seg i, og er kjent for å være territorielle og for å vandre lite. Dette ønsker vi å studere i Frohavet, sier Søvik.

– Hvis krepsen ikke vandrer så mye, vil det kunne ha konsekvenser hvis et område fiskes tomt for kreps, legger hun til.

Ta bilde eller send inn merket

Nå trenger havforskerne hjelp fra publikum.

– Hvis noen finner en merket sjøkreps, så ønsker vi at de sender bilde av merket til oss. Det blir utbetalt finnerlønn til alle som sender inn merket fra en sjøkreps, sier Søvik.

Sjøkreps med gule merker gir 100 kroner i finnerlønn, mens hvis man er heldig og finner en kreps med rødt merke, så vanker det 500 kroner i finnerlønn.

Vil ha posisjonen til krepsen

Forskerne er spesielt interesserte i informasjon om posisjonen hvor krepsen ble fisket, for da kan de beregne hvor langt den har vandret. I tillegg ønsker de å få vite størrelsen på krepsen, sånn at de kan beregne hvor mye den har vokst.

Det beste er å levere krepsen til Guri Kunna videregående skole, for da kan de måle krepsen nøyaktig for forskerne.

– Vi trenger bare hode med ryggskjold, så den velsmakende halen kan finneren selv få spise, sier Søvik.