STOR VERDIØKNING: Italia hadde størst verdivekst i mars, med en økning i eksportverdi på 61 millioner kroner, eller 40 prosent, sammenlignet med samme kvartal i fjor, melder Sjømatrådet.

Økning i volum og rekordhøye priser for eksport av tørrfisk i mars

– Lavere torskekvoter gir økt konkurranse om råstoffet for produksjon av både tørrfisk og andre torskeprodukter. Selv med betydelig høyere tørrfiskpriser kan dette legge en demper på hvor mye tørrfisk som blir produsert og eksportert i år.

Publisert Sist oppdatert

Det sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Rekordhøy pris på tørrfisken

Det er rekordhøy pris på hel tørrfisk av torsk med 272 kroner per kg. Dette er ni kroner høyere enn forrige rekordkvartal, som var i fjerde kvartal 2022.

– Eksportvolumet av tørrfisk i første kvartal har de siste årene vært relativt stabilt på rundt 1 100 tonn. Utviklingen i resten av året er mer usikker. Lavere torskekvoter gir økt konkurranse om råstoffet for produksjon av både tørrfisk og andre torskeprodukter.

Vekst i volum og verdi for tørrfisk

  • Norge eksporterte 1 100 tonn tørrfisk til en verdi av 280 millioner kroner i første kvartal
  • Verdien økte med 76 millioner kroner, eller 37 prosent, sammenlignet med første kvartal i fjor
  • Det er en vekst i volum påS 2 prosent
  • Italia, Nigeria og Kroatia var de største markedene for tørrfisk i første kvartal

Italia hadde størst verdivekst i dette kvartalet, med en økning i eksportverdi på 61 millioner kroner, eller 40 prosent, sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Eksportvolumet til Italia endte på 720 tonn, noe som er fire tonn lavere enn samme kvartal i fjor.

Slik var eksporten av tørrfisk i mars

  • Norge eksporterte 325 tonn tørrfisk til en verdi av 86 millioner kroner i mars
  • ¤ Verdien økte med 31 millioner kroner, eller 56 prosent, sammenlignet med mars i fjor
  • ¤ Volumet falt med 5 prosenta