HYSA: Bunntemperatur kan avsløre hvor hyse befinner seg.

Bunntemperatur kan avsløre hysa

Endelig kan fiskerne få svaret på hvor hysa trives best og hvilken bunntemperatur de bør se etter.

Publisert Sist oppdatert

En analyse gjort av IT-bedriften Catchwise, over hvilke bunntemperaturer hysa har blitt fanget på og hvordan den har flyttet seg i løpet av årene, kan hjelpe fiskerne til å finne bedre hysefangster.

De har analysert flere år med fangstdata og klimadata for å kunne få svaret på hvor hysa trives best og hvilken bunntemperatur du bør se etter. De har vel og merke kun tatt for seg fangst av nordøstarktisk hyse av trålere over 30 meter, og på fisket i perioden 2021 – 2024.

I analysen ser de kun på fangstene i egga, ettersom størsteparten av fangstene skjer der. Og når de har sammenlignet på tvers av årene ser man at bunntemperaturen for hysa i snitt ligger rett over 6 grader, og man finner 50 prosent av alle hysehalene på en bunntemperatur mellom 5,57 og 6,52 grader.

For perioden 2021 – 2023 kan man se at fangsten av hysa har endret seg markant, og data viser at det har vært en stor endring i fangst av hysa for denne fartøygruppen. Trenden er at hysefisket nærmer seg kysten.

Her kan du lese hele analysen.