DATAVEDLIKEHOLD: Fiskere som er pålagt å sende avgangsmelding, fangstmelding og landingsmelding vil ikke få returmelding, noe som i utgangspunktet er nødvendig for å kunne gå fra havn, starte fiske eller gå til mottak for levering, melder direktoratet.
DATAVEDLIKEHOLD: Fiskere som er pålagt å sende avgangsmelding, fangstmelding og landingsmelding vil ikke få returmelding, noe som i utgangspunktet er nødvendig for å kunne gå fra havn, starte fiske eller gå til mottak for levering, melder direktoratet.

FIskeridirektoratet: Alle elektroniske rapporteringssystemer nede på lørdag

De fleste IT-systemene i Fiskeridirektoratet må gjennom helt nødvendig vedlikehold og systemene vil derfor være utilgjengelige lørdag 10. september mellom klokka 08 og klokka 16.

Publisert Sist oppdatert

Det melder direktoratet på sine nettsider.

Fiskere som er pålagt elektronisk rapportering vil ikke få returmeldinger, men kan gå fra havn og starte fisket likevel, opplyses det.

Også «Min side», alle skjema, registre og e-post vil være utilgjengelig i perioden systemene er nede. Det betyr at det ikke er mulig å logge seg inn på «Min side» for å legge inn eller hente ut informasjon, det er ikke mulig å bruke ulike skjema, søke i registre og e-post kommer ikke fram.

Kan fiske likevel

Fiskere som er pålagt å sende avgangsmelding, fangstmelding og landingsmelding vil ikke få returmelding, noe som i utgangspunktet er nødvendig for å kunne gå fra havn, starte fiske eller gå til mottak for levering. På grunn av at IT-systemene vil være utilgjengelige bes fiskere sende meldinger som normalt, men kan likevel gjennomføre planlagt aktivitet uten å motta godkjent returmelding.

Ikke mulig å sende nye meldinger

Noen ERS-løsninger er bygget slik at det ikke vil være mulig å sende nye meldinger dersom en melding ikke blir godkjent med returmelding fra Fiskeridirektoratet. Dette gjelder i hovedsak løsninger brukt av fartøy 11-15 meter. Fiskere som opplever dette kan starte planlagt aktivitet likevel.