I ILDEN: Fiskebåtreder Carl Aamodt går kraftig i rette med NRK Nyheter.
I ILDEN: Fiskebåtreder Carl Aamodt går kraftig i rette med NRK Nyheter.

– NRK sine lesere hindres i å lese vårt tilsvar i saken om kvotespekulasjon

– Det er direkte feil, at våre selskaper har tjent 270 millioner, eller i nærheten av dette, på noe som helst, svarer Carl Aamodt NRK i debatten om kvotespekulasjon.

Publisert Sist oppdatert

Jeg kan lese at nyhetsredaktør Henden forsvarer NRKs arbeid i en serie av tendensiøse artikler, ved å skyve offentligheten foran seg. 

Han unnlater imidlertid å fortelle at den samme offentligheten hindres i å lese våre tilsvar til saken, ved at NRK velger å holde disse tilbake fra publikasjon. Videre bestrides min påstand om at NRKs artikler er fordummende overfor den samme offentligheten. 

Les den opprinnelige saken hos NRK her:

Slår tilbake mot beskyldningene om kvotespekulasjon: – Hvorfor slår NRK inn åpne dører? Les saken her:

NRK svarer Aamodt om kvotehandel: –Kvoter ble kjøpt til båter som aldri ble brukt. Les saken her:

Det er fordummende, når helt ordinære transaksjoner med fartøy og fiskerettigheter mystifiseres og problematiseres

Carl Aamodt, fisker og CEO fra Kristiansand

La meg være mer konkret, og hjelpe til litt på vei: 

 Det er fordummende, både for næringen og for debatten: 

 ¤¤ Når NRK 9 Mars d.å. omtaler 10 særdeles dyktige norske fiskebåtredere, med mange hundre ansatte i sine kystsamfunn, som «styrtrike redere som skviser unge fiskere» 

 ¤¤ Når helt ordinære transaksjoner med fartøy og fiskerettigheter mystifiseres og problematiseres, og leseren igjennom kreative ordvalg forledes til å tro at det leses om noe ekstraordinært. 

 ¤¤ Når man igjennom kreative ordvalg problem-beskrive en helt ordinær struktureringsprosess av et fartøy. 

 Den skadelige og negative effekten på debatten, som jeg over kaller «fordummende», eksemplifiseres til det fulle ved at stortingsrepresentant Geir Jørgensen nå bruker av Stortingets tid, ved å stille spørsmål om hvorfor et eldre fiskefartøy er bitt tatt ut ved bruk av strukturkvoteordningen. Jeg vil sammenlikne det med å bruke Stortingets tid på å stille spørsmål om hvorfor det er solgt en leilighet på Majorstua, eller noe annet fullstendig dagligdags.

 Henden skriver videre «Aamodt kaller NRK-artikkelen «dårlig håndverk» og «fordummende», uten å vise til konkrete feil»I mitt svar, viser jeg til konkrete feil. Henden må ha hoppet over det avsnittet, men her kommer et utvalg, igjen: 

¤¤ Det er direkte feil når NRK beregner en median av eiertid i våre kvoter, etter først å ha ekskludert 92% av kvotebeholdningen vår, fra beregningsgrunnlaget. 

Det er direkte feil, at våre selskaper har tjent 270 millioner kroner, eller i nærheten av dette, på noe som helst.

Carl Aamodt, fisker og CEO fra Kristiansand

 

¤¤ Det er direkte feil, at våre selskaper har tjent 270 millioner kroner, eller i nærheten av dette, på noe som helst. Bruttoverdien av et solgt fartøy/rettigheter er ikke noe man «har tjent». Forøvrig er 270 millioner idag ikke mer enn prisen for å bygge en helt ordinær kystbåt, uten rettigheter.

 ¤¤ Det er direkte feil, at det iht NRK sin påstand ikke lar seg gjøre å igjennom offentlig informasjon dokumentere hvor 54 millioner kommer fra. Det er imidlertid rett at NRK ikke har lykkes med å sitte på utsiden å verifisere dette. Det er en ærlig sak, men var det ikke da redelig å også skrive dette? 

 ¤¤ Det er direkte feil, at helt ordinære transaksjoner er et resultat av såkalte «smutthull» i regelverket. Tvert imot er det slik at enhver omsøkt transaksjon er hjemlet konkrete bestemmelser, i regelverket. 

 Summen av feilene, manglene og den fordummende vinklingen er alvorlig. 

Det er forøvrig en farlig trend i vår tid, som jeg hadde forventet at statskanalen voktet seg vel for å være en del av

Carl Aamodt, fisker og CEO fra Kristiansand

 

Så jo, Henden. Et svakt og fordummende, feilaktig håndverk, som ikke tjener til en opplyst og faktabasert debatt om interessante og  viktige tema, men derimot forsurer og manipulerer denne. Det er forøvrig en farlig trend i vår tid, som jeg hadde forventet at statskanalen voktet seg vel for å være en del av.

Kystmagasinet har vært i kontakt med konstituert fagredaktør Ole Eivind Henden hos NRK Nyheter angående denne saken.

– Vi ønsker ikke å kommentere denne saken ytterligere, sier han til Kystmagasinet.