KRONIKK:

MYE OG SUNN MAT: – Hvalen utgjør en betydelig matressurs som nordmenn og etter hvert verden burde spise mer av. Nå er det på tide å fange og spise mer sunt og nydelig hvalkjøtt, skriver kronikkforfatterne. Bilde for illustrasjon.

– Vi vil ha mer storviltjakt på havet!

– Vågehvalen kalles av mange havets elgokse og vi må høste mer av denne fantastiske matressursen, skriver Bård Vegar Thorheim (H) og Odd Emil Ingebrigtsen (H) i denne kronikken.

Publisert Sist oppdatert

Antall vågehval i norske farvann har økt betydelig de siste årene og anslagene på anatll dyr er på ca. 112 - 149 000 individer ifølge Havforskningsinstituttet.

Dette utgjør en betydelig matressurs som nordmenn og etter hvert verden burde spise mer av. Hvert år fanges det ca. 500–600 vågehval og det blir færre og færre som driver med hvalfangst.

Både en urgammel norsk kultur og et yrke er i ferd med å forsvinne.

Det må iverksettes tiltak for å øke konsumet av hvalkjøttet i Norge

Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant (H), og Odd Emil Ingebrigtsen, ordførerkandidat Bodø Høyre

På verdensbasis er det i dag bare Japan i tillegg til det norske markedet, som kan være et marked for nydelig og sunt norsk hvalkjøtt.

Det må:

1) iverksettes tiltak for å øke konsumet av hvalkjøttet i Norge

2) starte arbeidet med å øke kunnskapen internasjonalt om hvalkjøtt og hvalfangst for å få opphevet forbud mot hvalkjøtt i flere land.

Bård Vegar Thorheim (H) og Odd Emil Ingebrigtsen (H

Nordmenn spiser generelt for lite sjømat og svært lite hvalkjøtt. Det må vurderes hvilke tiltak som kan iverksettes for å introdusere flere nordmenn til hvalkjøtt. Sjømatrådet administrerer noe som heter Fiskesprell som skal introdusere barnehagebarn for sjømat. Hvalkjøtt bør for eksempel bli en del av Fiskesprell – kanskje en fast del av Fiskesprellmenyen?

Høyre har nettopp fremmet følgende forslag sammen med FrP og Rødt i Stortinget:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte med tiltak som bidrar til økt fangst, eksport og norsk konsum av sjøpattedyr (vågehval).

Nå er det på tide å fange og spise mer sunt og nydelig hvalkjøtt

Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant (H), og Odd Emil Ingebrigtsen, ordførerkandidat Bodø Høyre

Stortinget ber regjeringen om å komme tilbake til stortinget på egnet måte med en vurdering av konsekvensene dersom virkeområdet til Fiskeeksportloven også omfatter sjøpattedyr (dvs. vågehval), og videre eventuelle avbøtende tiltak som kunne være aktuelle.»

Nå er det på tide å fange og spise mer sunt og nydelig hvalkjøtt.