GODT BETALT: Med pris på fra rundt 40 til over femti kroner per kilo gir lysing raskt mynt i kassen.

Denne fisken gir noen millioner i fangstverdi 

Lysing har blitt et lønnsomt fiske for de som spesialiserer seg på dette. Men det er noen som absolutt er flinkere til å fiske lysing enn andre. 11 fartøy har fisket over 66 prosent av total fangst. Ett fartøy har fisket nesten 20 prosent av total fangst.

ØKER I NORDSJØEN: Det har de siste tiårene vært en jevn økning i bestanden av lysing i Nordsjøen.

Det er ikke tvil. Tråleren «Tenor» er uslåelig i fisket etter lysing. Den 35 meter lange tråleren hadde per 17. juni fisket 123 854 kilo av en total norsk fangst på 683 922 kilo. Det er hele 18,1 prosent av den norske fangsten av lysing.

Snurrevadbåten «Nordsø» kommer inn på andre plass med 89 612 kilo, mens garnbåten «Storvig» har fisket 69 939 kilo.

Sørlendinger dominerer fisket

De tre nevnte båtene fisker alle med ulik redskap, men de har en ting til felles. De har «VA» som de første bokstavene i registreringsnummeret. Av de elleve fartøyene som til nå har fisket over ti tonn lysing, er sju, det vil si langt over halvparten av båtene registrert i Agder. Det er liten tvil om at enkelte Nordsjøtrålere har hatt suksess med å fiske etter lysing, noe som kommer med siden det er svært lite torsk å fiske i sør.

En del leveres i Danmark

En del av de sørlandske trålerne leverer en hel del fangster i Danmark, i første hånd i Hanstholm. Der har prisene for lysing ligget på 45 til 55 norske kroner i år, med lavere pris for liten lysing og høyere for stor lysing.

I salgslaget Fiskehav er det til nå omsatt 238 tonn lysing til en snittpris på 38 kroner per kilo. Salgslaget Surofi har omsetning på nesten 250 tonn lysing ved utgangen av mai. Der oppgis det snittpris per måned, og den var i mai på cirka femti kroner.

Verdt millioner for noen

USLÅELIG: Ingen fisker mer lysing enn "Tenor". Tråleren ble levert av Vestværftet i Danmark i 2019.

Det kan på bakgrunn av disse tallene antas at de fleste fartøy har fått 40 kroner eller mer i snitt for sine fangster. For fartøyet som har fisket suverent mest, «Tenor», gir en fangst på 123 854 kilo en inntekt på snaut fem millioner kroner.

For «Tenor» som har fisket i overkant av 550 tonn fisk, reker, akkar og annen fangst i år, utgjør lysing en viktig inntekt. I fangsten inngår blant mange arter også 72 tonn lange, nesten 62 tonn reke, snaut 29 tonn torsk, 17,6 tonn sei og seks tonn sjøkreps. Reker er nok den mest verdifulle arten for «Tenor», mens lysing er nest mest verdt.

Ifølge forskerne øker mengden lysing i Nordsjøområdet. Det er først i senere år at en del fiskefartøy har drevet målrettet fiske etter den høyt skattede fiskearten.