HUMMELSUND MARITIM: Meglere som Hummelsund Maritime gjør mer enn å megle båter. Med stadig flere og mer kompliserte regler er de gode støttespillere for fiskeflåten.
HUMMELSUND MARITIM: Meglere som Hummelsund Maritime gjør mer enn å megle båter. Med stadig flere og mer kompliserte regler er de gode støttespillere for fiskeflåten.

Over 100 millioner i inntekt fra fiskerne

Skipsmeglerne har fått en stadig viktigere rolle for fiskeflåten. De formidler ikke bare fiskefartøy, - de er også vitale i søkeprosesser for at rederne skal gjennomføre kjøp og salg mest mulig smertefritt.

Publisert

De ti viktigste norske meglerne av fiskebåter og kvoter hadde i fjor en omsetning på cirka 87 millioner kroner. I tillegg kommer en rekke advokatselskaper og noen fiskebåtselskaper som yter assistanse i forbindelse med kjøp og salg. Samlet legger fiskeflåten mest sannsynlig igjen godt over hundre millioner hos skipsmeglere, advokater og konsulenter.

Komplisert regelverk fordrer hjelp

Det er fort å trå feil når for eksempel et nybygg skal kontraheres. Søknader skal på plass, og hvordan det søkes avgjør blant annet om en får lov til å bruke leiefartøy i byggeperioden. Gjør en feil blir det avslag og en lang periode hvor alternativet er å kjøpe et fartøy for midlertidig bruk. Det kan være en dyr løsning.

Reglene som gjelder for eksempel bruk av leiefartøy ved havari og forlis er også kompliserte. Det er viktig å ha tungen beint i munnen å ikke formulere søknad feil. Det er også viktig å få på plass nødvendig dokumentasjon umiddelbart for å kunne søke, få søknaden behandlet og komme i fiske med leiefartøy.

De fleste fiskefartøy formidles av megler

Noen redere legger gjerne inn et fartøy til salg uten at det vises på noen nettside. Finner en megler interesse for nettopp dette fartøyet, kan rederen ta bestemmelsen om salg. Han slipper å uroe mannskapet på forhånd, og han kan ha kjøper klar når han kontraherer eller kjøper et annet brukt fartøy.

De fleste fiskefartøyer selges ved hjelp av megler. De som selges uten bruk av megler er stort sett mindre eldre fartøy uten fiskerettigheter og kvoter. Meglere er ofte også rådgivere ved kontrahering av nybygg.

Svært god lønnsomhet

GOD LØNNSOMHET: Som tabellen viser har de fleste meglere svært god lønnsomhet.
GOD LØNNSOMHET: Som tabellen viser har de fleste meglere svært god lønnsomhet.

Meglerne skal også ha inntekt på det de gjør. Av de ti viktigste fiskebåtmeglerne gikk ni med overskudd i fjor. Bare Nova Shipping AS i Bergen gikk med underskudd. De hadde et negativt driftsresultat på litt over to millioner kroner etter en omsetning på 5,9 millioner kroner. Men det gjenspeiler ikke dårlig drift. Heller at posten lønnsutgifter økte kraftig til 6,4 millioner kroner, samtidig som opptjent egenkapital ble redusert med et par millioner. I år vil nok Nova Shipping igjen ha et godt overskudd.

Atlantic Marine og Macom på topp

Blant meglerne med størst omsetning er Atlantic Marine i Ålesund. De omsatte i fjor for 26,7 millioner og fikk et imponerende driftsresultat på 20,4 millioner. Et annet selskap med høy omsetning og solid resultat er Maritime Competence i Tromsø. Selskapet som kanskje er best kjent som Macom hadde ne omsetning på 19,7 millioner kroner, driftsresultat på 8,6 millioner kroner og et årsresultat 6,9 millioner kroner.

Labert for Oso Maritime

Oso Marime AS på Andenes hadde et heller labert år i 2020 med omsetning på 5,38 millioner og et driftsresultat på 580 000 kroner. Årsresultatet ble på 84 000 kroner. I fjor doblet OSO Maritim omsetningene til 10,11 millioner. Det ga et driftsresultat på 3,65 millioner kroner og et årsresultat på 2,66 millioner kroner.

Remøy Skipsmegling i Ålesund hadde et særdeles godt år med årsresultat på 3,49 millioner. Men 1,68 millioner kroner er finansinntekter og ikke del av driftsresultatet. Men selv uten disse finansinntektene ville Remøy Skipsmegling hatt et godt år i fjor.

Inntekter fra formidling og konsulenttjenester

Hvor mye av inntekten som kommer fra formidling av fartøyer og kvoter, og hvor mye som er inntekter fra andre konsulenttjenester fremgår ikke av regnskapene. Men dette varierer nok kraftig fra megler til megler.

Meglerne som primært driver med fiskebåt, utgjør bare en svært liten andel av bransjen. De største meglerne driver med kjøp og salg av fartøy innen tank- bulk-, offshore- og spesialfartøy. Andre er spesialisert på megling av frakt og ikke i kjøp og salg av fartøy.