Bløggebåt er et interessant felt hvor Moen Marin og Remøy Management har funnet sammen. Her representert ved Lars Ivar Elvertrø (til venstre) og Atle Hans Fyhn i Moen Marin og Robert Søviknes og Sigurd Remøy (til høyre) i Remøy Management.

Ny bløggebåt til Remøy fra Moen Marin

Havbruksnæringen etterspør bløggebåter. Våren 2023 får Remøy Management fra Moen Marin levert et nytt fartøy. Båten blir på 22 x 10 meter – og vil ha en lastekapasitet på opp mot 100 tonn.

Publisert
NabWork 2210 SAB på 22 meter og kapasitet for å prosessere og laste 100 tonn fisk blir den første rene bløggebåten fra Moen Marin i samarbeid med Remøy Management.

Nybygget, en NabWork 2210 SAB, blir den sjette bløggebåten i Remøy-flåten. Selskapets erfaring rundt fleksibilitet, biosikkerhet og fiskevelferd var avgjørende for at Remøy ønsker å sikre seg ytterligere kapasitet, skriver selskapet i en pressemelding.

- Bløggebåter er i dagens driftsbilde et veldig godt supplement. Dette er fartøy med egne kvaliteter som næringa har behov for, sier operasjonssjef Robert Søviknes ved Remøys havbruksavdeling. Foruten laks, ser han også klart potensial for ivaretakelse og prosessering av oppdrettstorsk.

Søviknes mener retningen mot stadig mer spesialiserte og selvdrevne verktøy innen næringen bare vil forsterkes. Søviknes legger vekt på at bløggebåtene skal ivareta det verdifulle råstoffet best mulig, med full dokumentasjon og trygghet både for slakteri og sluttkunde.

Verdifull kompetanse og samarbeid

- Nettopp av den grunn er det interessant for oss å samarbeide med Moen Marin. De viser stor interesse i å videreutvikle nybygget sammen med oss og tilfører verdifull kompetanse. I lag med aktuelle leverandører gir det oss en åpenbar kraft for videreutvikling og sikre velfungerende løsninger på denne type prosjekt, fremholder operasjonssjefen.

Remøy har per i dag bløggebåter på opp imot 300 tonn lastekapasitet. Det nye enkeltskrog fartøyet på 22 meter vil kunne laste om lag 100 tonn fisk – og med mulighet for å prosessere opp mot 30 tonn fisk i timen.

- Vi har i snart fem år jobbet med løsninger og teknologi for bløggebåter. Både i konkrete byggeprosjekt og planlagte framtidige prosjekt. Gjennom dette arbeidet har vi opparbeidet en betydelig kompetanse på den samlede prosessen i båttypen. Vi har mulighet til å prosjektere og bygge fartøy opp imot 80 meter, det gir oss høy fleksibilitet på hva vi kan tilby våre kunder i forhold til fartøystørrelser og kapasiteter, sier salgsdirektør Lars Ivar Elvertrø i Moen Marin.

- Stor interesse

For Moen Marin gir prosjektet med Remøy et godt bilde av interesse og tilhørende etterspørsel rundt bløggebåt. Selskapet har tidligere levert nyskapende «Volt Collector», en servicekatamaran med bløggeanlegg til nettopp denne aktøren.

Neste års leveranse blir en rendyrket bløggebåt med prosessanlegg levert fra Optimar. Fartøyet er designet for å kunne drifte effektivt, samtidig som man i alle ledd ivaretar fiskevelferd og kvalitet. Flere slakterier optimaliseres nå for å kunne motta fisk direkte fra bløggebåter, og det forsterker aktualiteten til fartøytypen. Noe Moen Marin merker på interessen fra markedet.

- Denne båttypen er en svært spennende del av havbruksindustrien. Det betyr at også tilliten og samarbeidet med Remøy Management er spesielt verdifullt, og noe vi takker for, sier Lars Ivar Elvertrø i Moen Marin.