EU GIR MEDHOLD: Norge og EU har lenge vært uenig om hvem som skal få fiske i de svært fiskerike områdene rundt Svalbard. Nå er de kommet til en forståelse, melder Nærings- og fiskeridepartementet. Bilde fra en redningsøvelse i Adventfjorden i fjor høst. (Arkivfoto: Rune Kr. Ellingsen)

Torskekrangelen på Svalbard: EU kaster kortene

– De avklaringene vi har kommet frem til er basert på respekt for jurisdiksjon og forvaltningsansvar, og vil bidra til stabilitet og god samhandling, sier fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Publisert Sist oppdatert

EU beskyldte i fjor Norge for diskriminering i det fiskerike havområdet ved Svalbard.

Har blitt enige

Nå er Norge og EU kommet til en forståelse om fiske i fiskevernsonen ved Svalbard og de nordlige farvann.

– Jeg er glad for at vi nå har fått på plass en forståelse. Vi har hatt gode samtaler og jeg vil berømme EU. Dette viser at de er en nær og god samarbeidspartner, som mener alvor når det gjelder bærekraftig havforvaltning, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i ei pressemelding.

Vil tildele fiskekvoter

NRK har vært i kontakt med Nærings- og fiskerdepartementet for å få tydeligjort hva forståelsen går ut på.

Til dem uttaler Nærings- og fiskerdepartementet at det handler om at EU aksepterer at det er Norge som har suverene rettigheter og jurisdiksjon i fiskevernsonen ved Svalbard. Videre kommer det fram at Norge vil tildele en viss torskekvote til fartøy fra EU i fiskevernsonen i årene fremover. Samtidig vil EU fastsette reguleringer for sine fartøys fiske etter torsk, hyse, uer og blåkveite i internasjonalt farvann i Barentshavet og i Norskehavet.

Dette skal gjøres i samråd med Norge, for å sikre at fisket holdes innenfor de fastsatte totalkvotene, opplyser statskanalen.

Norge enerett på regulering

– De avklaringene vi har kommet frem til er basert på respekt for jurisdiksjon og forvaltningsansvar, og vil bidra til stabilitet og god samhandling. Det vil også sikre en bærekraftig forvaltning av torskebestanden og andre viktige bestander som blåkveite og uer, sier fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap).

– Norge har eneretten til å regulere fisket i alle soner hvor vi har suverene rettigheter og jurisdiksjon, det gjelder også i fiskevernsonen ved Svalbard. I henhold til forståelsen vil Norge tildele fartøy fra EUs medlemsstater en torskekvote i fiskevernsonen, mens EU på sin side vil fastsette reguleringer for medlemsstatenes fartøy i internasjonalt farvann, både i Barentshavet og i Norskehavet, i samråd med Norge. Dette vil gjelde fiske etter torsk, hyse, uer og blåkveite, og vil kunne gjelde både for direktefiske og som bifangst. Torskekvoten for 2022 vil være på 19 636 tonn, som er innenfor den tradisjonelle tredjelandskvoten i fiskevernsonen.