JAVEL, STATSRÅD: Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran fotografert i London. Nå har han makrellavtalen mellom Norge og Storbritannia for 2023 klar.

Makrellavtalen mellom UK og Norge for 2023 i boks

– Jeg er svært glad for at Norge og Storbritannia har blitt enige om en avtale om forvaltning av makrell for 2023, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Publisert Sist oppdatert

– Makrell er økonomisk sett ein viktig bestand for Noreg, og ligg som nummer to etter torsken, uttaler fiskeriministeren i en pressemelding.

De to største makrellnasjonene

Alt i alt vil norsk kvote for 2023 bli på 245 688 tonn etter kvotebytte og overføringar frå 2022.

– Storbritannia og Noreg er dei to største makrellnasjonane, og denne avtalen er derfor eit viktig skritt i retning av ei endå betre forvalting av makrellbestanden og redusert fiskepress. Det hadde sjølvsagt vore fint om vi hadde fått til ein avtale som omfatta dei andre kyststatane også, og eg håper at eksempelet som Noreg og Storbritannia no set, bidreg til at dei andre kyststatane etter kvart kjem etter, seier Skjæran.

Starter arbeidet for 2024 til høsten

Forhandlingane om ei ny samla fordeling for 2024 og framover startar opp ata til hausten.

Avtala mellom Noreg og Storbritannia omhandlar blant anna storleiken på dei nasjonale makrellkvotane, overføringar av makrellkvotar og styrka vitskapeleg samarbeid.

– Noreg får også høve til å fiske 135 141 tonn makrell i Storbritannias si sone.