FORTSATT DÅRLIG: Den kalde nordavinden blåser mest sannsynlig nordsjøsilda bort, mener Sildesalgslaget. Bilde for illustrasjon.

Fortsatt svart på tobisen og nordsjøsilda - noe bedring for kolmulefiskerne

Lave sjøtemperaturer og nordavind påvirker sildefisket ute i havet, opplyser Sildesalgslaget i sin ukesrapport.

– Det er fortsatt ikke noe sus over sildefisket i Nordsjøen, der vi har 6 900 tonn i journalen, opplyser laget.

– Silda står spredt

Det er fortsatt lave sjøtemperaturer, og det har blåst nordavind de fleste dager i uken.

– Silda står spredt utover slik at trål blir det best egnede redskap. Dette tydeliggjøres med nær 75 prosent av kvantumet er fisket med trål. Av ukens kvantum har ringnot bidratt med 5 200 tonn og båtene i kyst og SUK (snurpere uten konsesjon) gruppen har fisket de resterende 1 700 tonn.

Størst sild i nord

Sildefisket har foregått fra Patchbanken i sør, og videre nordover der nordligste fangst er tatt på Vikingbanken.

– Som normalt så er snittstørrelsen på silda høyest i nord. Snittvektene for fangstene som er omsatt til konsum varierer fra 128 gram som lavest til 180 gram som høyeste.

Fra kjøperne som tar imot silda så meldes det fortsatt om lavere fettinnhold enn normalt på denne tiden. De beste fettanalyser viser nivå på vel 15 prosent.

– Knappe 30 båter har vært aktive i sildefiske denne uke, og flere båter har gjort seg klar til å sette kursen mot sildefeltet. Det må løye med nordavinden, og komme sol og varme i Nordsjøen skal det bli noe fart i sildefisket.

Kan fiske tobis i to uker til

Det har vært atter en uke med labert tobisfiske der det bare er fisket 1 300 tonn.

– Dette er fra ni forskjellige båter med fangster fra beskjedne 25 tonn til 470 tonn.

Det er nå fisket bare 15 100 tonn av kvoten på 60 000 tonn.

– Fisket er åpent i vel to uker til og de fleste fiskerne er pessimistiske for at det blir noe bedring i dette fiske. Søndag kveld er det bare en håndfull båter igjen på feltet, og flere har lagt om til fiske på «Kanten» eller nordsjøsild.

Lysning for kolmulefiskerne

Ukens kolmulekvantum gikk opp denne uka, der det ble fisket 8 800 tonn.

– Dette grunnet at flere har fisket på «Kanten», og at vi fikk tre færøyske båter med kolmule fra egen sone. Fordelingen på kvantum er 3 400 tonn fra norske båter og 5 400 tonn fra færingene.

I tillegg til kolmule er det og tatt 100 tonn øyepål og 210 tonn strømsild fra «Kantabåtene».

Makrellen er større

For makrell på kysten så har det livnet litt til denne uke. Fra femten forskjellige båter er det innmeldt vel 90 tonn makrell. Fangstene er tatt i forskjellige kommuner i Rogaland, fra Bømlo og Kinn i Vestland fylke.

– Tydeligvis har sommer og varme påvirket dette fiske da vi nå ser at også den store makrellen i innmeldingene. Største snittvekt er helt opp i 500 gram.

For makrellfisket i nord så har ikke båtene vært ute enda da været har hemmet dette.

– Båtene fra nord er klar og «søringene» begynner å seile denne uke. I fjor var første fangst på makrell 10. juni nord.