SATSER: Mikael Karlsen fra Røst kjøpte seg egen båt i fjor og fisker i åpen gruppe når han ikke er lærling ombord hos onkelen, Sverre Adolfsen. Nå håper departementet på mange flere ungdommer som Mikael.

Statlig milliondryss over utvidet ungdomsfiskeordning

Regjeringen deler nå ut tre millioner kroner til kommunale prosjekter som legger til rette for at ungdom mellom 12 og 25 år kan høste erfaringer fra fiskeryrket. I tillegg videreføres den ordinære ungdomsfiskeordningen.

Publisert Sist oppdatert

Departementet har mottatt 20 gode søknader og alle har fått tilsagn om delvis støtte, melder de i en pressemelding. I tillegg til støtteordningen for kommunale ungdomsfiskeprosjekter videreføres også den ordinære ungdomsfiskeordningen i 2023.

Økt bevilgning for kommunale ungdomsfiskeprosjekter

Opprinnelig var det bevilget 2 millioner kroner til tilskuddsordningen i 2023. Midlene ble lyst ut i januar og 20 kommuner har sendt inn søknad innen fristen 28. februar. Alle kommunene med unntak av en, har søkt om den maksimale summen på 200 000 kroner.

Samtlige kommuner oppfyller kriteriene i tilskuddsregelverket for å kunne få tilsagn på søknaden og det vil derfor være riktig å gi alle kommunene delvis tilsagn.

– Det er gledelig at så mange kommuner ønsker å legge til rette for å gi ungdom sommerjobb som fisker. For at alle kommunene skal ha mulighet til å gjennomføre prosjektene er det viktig at tilskuddet ikke reduseres for mye. I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2023, som fremmes 11. mai, legges det derfor opp til å fremme forslag til Stortinget om å øke bevilgningen med en million kroner. Dette vil gi rom for at alle kommunene kan få tildelt 150 000 kroner hver, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Sommerjobb for opptil 288 ungdommer

Seks av de tjue kommunene som har søkt i 2023 har gjennomført prosjektet tidligere. I 2022 ble det gjennomført prosjekter i syv kommuner og 112 ungdommer deltok i ordningen. Dersom de kommunene som skal gjennomføre prosjekter i år får nok interesserte ungdommer planlegges det i år for sommerjobb for opptil 288 ungdommer.

– Det er viktig for rekrutteringen til fiskerinæringen at flere unge jenter og gutter får prøvd seg på havet. Gjennom disse kommunale prosjektene får ungdom som ikke har kontakter i næringa mulighet til å prøve seg som fiskere, sier fiskeri- og havministeren.

Lik mulighet til å skaffe seg erfaringer

Prosjektene det søkes støtte til går i hovedsak ut på at kommunene leier båt med fiskeskipper som veileder. Kommunene gjennomfører en åpen utlysning av ordningen slik at mange ungdommer kan delta i løpet av sommerferien. Det er viktig at kommunene kan dokumentere et godt faglig opplegg for ungdommene, i flere av kommunene gjennomføres prosjektene i samarbeid med næringen og organisasjoner.

Samtlige kommuner understreker hvor viktig fiskerinæringen er for lokalsamfunnet, og de ser ikke kun på disse prosjektene som rekrutteringstiltak eller en mulighet til å gi sommerjobb til noen få. De fleste kommunene forteller at fiskeri er en del av kulturarven til lokalsamfunnet og de ønsker at alle skal ha lik mulighet til å skaffe seg erfaringer fra yrket.

Viderefører også den ordinære ungdomsfiskeordningen i 2023

I tillegg til støtteordningen for kommunale ungdomsfiskeprosjekter videreføres også den ordinære ungdomsfiskeordning i 2023. Denne ordningen med ungdomsfiske gir ungdom mellom 12 og 25 år mulighet til å drive fiske i sommerferien, og omsette fangst for inntil 50 000 kroner. Ungdomsfiskeordningen gjelder i utgangspunktet i perioden fra og med 12. juni til og med 18. august, men for fiske etter leppefisk, rognkjeks og kongekrabbe gjelder det egne regler.

– Med ungdomsfiskeordning, kommunale ungdomsfiskeprosjekter i tillegg til tildeling av skolekvoter, lærlingekvoteordning, ungdomstillegg og rekrutteringskvotebonus ønsker vi å bidra til at flere både jenter og gutter velger fiskeryrket, sier Skjæran.

Hvor mange ungdommer kan få sommerjobb som fisker

Kommune Søknadssum (kroner)

Nordkapp: 200 000

20 ungdommer

Båtsfjord: 200 000

40 ungdommer

Gamvik: 200 000

25 - 40 ungdommer

Berlevåg: 200 000

24 ungdommer

Måsøy: 200 000

12 Ungdommer

Tromsø: 180 000

9 ungdommer

Andøy: 200 000

10 ungdommer

Lurøy: 200 000

10 ungdommer

Flakstad: 200 000

7 - 10 ungdommer

Værøy: 200 000

10 - 15 ungdommer

Røst: 200 000

4 - 10 ungdommer

Dønna: 200 000

18 ungdommer

Herøy: 200 000

18 ungdommer

Frøya: 200 000

15 ungdommer

Hitra: 200 000

15 ungdommer

Averøy: 200 000

3- 10 ungdommer

Smøla: 200 000

3 - 6 ungdommer

Hustadvika: 200 000

6 - 12 ungdommer

Kristiansund: 200 000

3 - 6 ungdommer

Aure: 200 000

3 - 6 ungdommer

Sum: 3 980 000 kroner. Antall ungdommer: 237-288